Fiscaliteit & Accounting06 juli, 2020

Tax & Finance TrendCatcher 2020: 5 opvallende resultaten

Eind 2019 peilde Wolters Kluwer bij 500 accountants (zaakvoerders en medewerkers) naar de belangrijkste tendenzen op het gebied van tax, boekhouding en finance. De resultaten van die Tax & Finance TrendCatcher zijn intussen bekend en verwerkt.

Meerderheid van de zaakvoerders heeft groeiambities

De voorbije vijf jaar is in meer dan de helft van de ondervraagde kantoren het aantal medewerkers gestegen. 60 procent van de zaakvoerders verwacht ook de komende vijf jaar een organische groei te realiseren. Een kwart houdt het op een status quo.

Het aandeel advies neemt toe

Binnen hun takenpakket voorzien accountants grote verschuivingen: compliance en standaardrapportering zullen volgens de ondervraagden dalen van 68 naar 53 procent van de omzet, ten voordele van advies. Ook coaching en persoonlijke financiële planning zijn groeipolen. Accountants geloven dat ongeveer 40 procent van hun cliënteel bereid is extra te betalen voor advies. Vandaag rekenen de meesten daarvoor een vast uurtarief aan, maar de helft van de ondervraagden stelt zijn huidige businessmodel in vraag.

Digitalisering en automatisering worden topprioriteiten

Het besef groeit dat efficiënte workflows cruciaal zullen zijn om concurrentieel te blijven. Heel wat accountants verwachten dat digitalisering en automatisering de maximale capaciteit zullen verhogen en de werkdruk verlagen. Bijna twee derde van de respondenten maakt dan ook budget vrij voor digitale scanoplossingen, e-facturatie en klantportalen. Ook voor opleidingen wordt steeds vaker naar digitale alternatieven gekeken.

Daarnaast zetten zaakvoerders ook in op vlotte communicatie. Ook hiervoor wordt vaker een beroep gedaan op digitale oplossingen. Opvallend: 29 procent van de ondervraagden geeft aan regelmatig Whatsapp te gebruiken in de communicatie met klanten.

Fiscale regelgeving vormt grootste uitdaging

64 procent van de zaakvoerders heeft het moeilijk met het opvolgen en toepassen van de fiscale wetgeving. Vooral de btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en het vennootschapsrecht vormen een uitdaging. Geliefkoosde hulpbronnen zijn online databanken (70 procent) en documentatie van het ITAA en de beroepsverenigingen (54 procent).

80 procent van de accountants is tevreden met beroepskeuze

Accountants doen hun job over het algemeen graag: 80 procent zou vandaag onmiddellijk dezelfde keuze maken. 75 procent van de ondervraagden vindt de contacten met klanten het leukst. Ook simulaties en budgettering (44 procent) en rapportering en cijferanalyse (30 procent) scoren goed.

Conclusie

Er beweegt heel wat in de sector. Het takenpakket evolueert, de digitalisering zet zich door en de behoeften van de ondernemers veranderen. Desondanks ziet de gemiddelde accountant de toekomst positief tegemoet. De meeste kantoren koesteren gezonde groeiambities en er heerst een positieve drive op de medewerkers.
Gerelateerde onderwerpen bekijken
Tax & Accounting
monKEY
De meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.
Taxworld
Taxworld Newsletter
Doe zoals 9.000 vakgenoten en ontvang onze tweewekelijkse TaxWorld Newsletter
Back To Top