When you have to be right

Wolters Kluwer is marktleider in innovatieve oplossingen met toegevoegde waarde voor professionals op het gebied van recht, belastingen en financiën, human resources, leefmilieu en veiligheid.

Auteurs en contentdeskundigen zijn belangrijke partners in deze evolutie. In deze context biedt Wolters Kluwer auteurs en contentexperts het kader en de voorwaarden om hun expertise te ontwikkelen met het oog op de nieuwe informatie-uitdagingen van de toekomst.

Bij Wolters Kluwer zijn onze auteurs onmisbare partners, inspiratiebronnen, co-creatoren van onze oplossingen en staan ze voor kwaliteitsvolle inhoud.

NPS Authors - Uw tevredenheid is onze prioriteit

Bij Wolters Kluwer zorgen we voor onze auteurs.

Wij sturen u regelmatig tevredenheidsonderzoeken. Onze bedoeling? Weten wat u ervan vindt om met ons samen te werken en het elke dag beter doen.

Elke opmerking wordt serieus genomen en we verbinden ons ertoe om snel contact met u op te nemen voor verdere feedback.

Open Access

Een Open Access-wetgeving (ingevoegd door de wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake Economie) verleent auteurs het recht om hun wetenschappelijke artikelen vrij toegankelijk te maken, wanneer het wetenschappelijk onderzoek met openbare middelen is gefinancierd.

De Franse Gemeenschap heeft binnen de grenzen van haar bevoegdheden een soortgelijk kader vastgesteld met het decreet van 3 mei 2018 (van kracht sinds 14 september 2018).

Wolters Kluwer treft de volgende contractuele voorziening: Wat betreft Open Access erkennen Partijen de toepassing van de wettelijke bepalingen. Open Acces is van toepassing indien het Werk (i) een wetenschappelijk artikel betreft en (ii) het minstens voor de helft met publieke middelen werd gefinancierd. De Auteur heeft de keuze om het Werk na verloop van een termijn van twaalf maanden kosteloos beschikbaar te stellen in Open Access (open toegang) aan het publiek. De Auteur zal Wolters Kluwer informeren of en hoe hij wenst gebruik te maken van de Open Acces mogelijkheid.

Meer informatie