Business people discussing at workplace.
Fiscaliteit & Accounting26 april, 2022

Bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden en onderzoekers: kosten ten laste van werkgever vrijgesteld van sociale zekerheid

Op 1 januari 2022 zijn twee nieuwe fiscale gunstregimes in werking getreden voor expats: het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB) en het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers (BBIO). Dit fiscale stelsel werd via de Programmawet van 27 december 2021 opgenomen in het WIB1992.

Via een aanpassing van het RSZ-besluit verduidelijkt de federale regering nu de sociaalzekerheidsrechtelijke behandeling die moet worden toegepast op de kosten ten laste van de werkgever in het kader van de nieuwe regimes. Daaruit blijkt dat de kosten ten laste van de werkgever niet als loon worden aangemerkt. Er moeten dus geen sociale zekerheidsbijdragen op worden betaald.

We geven voor een goed begrip nog even mee dat de nieuwe gunstregimes toelaten om bovenop de bezoldiging een forfaitaire vergoeding te betalen als kosten eigen aan de werkgever voor terugkerende uitgaven die rechtstreeks voortkomen uit de tewerkstelling of terbeschikkingstelling in België. De vergoeding is beperkt tot maximaal 30% van de totale jaarlijkse bruto bezoldiging, met een plafond van 90.000 euro per jaar. Daarbovenop kunnen werkgevers 3 soorten bijkomende uitgaven ten laste nemen als kosten eigen aan de werkgever: de kosten die voortvloeien uit de verhuis naar België, de kosten die verband houden met de inrichting van de woning in België (gedaan in de eerste 6 maanden na aankomst in België) en het schoolgeld voor de kinderen.

Bron: monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals. 
Ontdek monKEY
Back To Top