collega's
Legal02 februari, 2023

Sociaal recht : belangrijkste nieuwigheden en aandachtspunten

De programmawet van 26 december 2022, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2022, bevat een aantal maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor u. Sommige daarvan zijn reeds op 1 januari 2023 in werking getreden. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden en een link naar het grondige commentaar van de Socialeye praktische module.

1. Tijdelijke werkloosheid

Als de werkgever ten onrechte werkloosheid om economische redenen aanvoert als reden om een werknemer geen werk te verschaffen, is er sprake van een onverschuldigde betaling van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. De programmawet biedt de RVA de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2023 de ten onrechte aan de werknemer betaalde uitkeringen terug te vorderen bij de werkgever en niet bij de werknemer. De werkgever van zijn kant moet aan de betrokken werknemer het normale loon betalen voor de dagen tijdens welke er geen schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens economische redenen is geweest.

Zie Tijdelijke werkloosheid om economische redenen - Begrip 'economische redenen'. in SocialEye

2. Flexi-job

Uitbreiding van de reikwijdte en aanpassing van het minimumbedrag van het flexiloon. Sinds 1 januari 2023 kunnen meer werkgevers profiteren van het flexi-jobsysteem. Daarnaast wordt in de zorg de hoogte van het flexiloon verhoogd.

Zie De flexi-job in SocialEye

3. Compensatie en uitstel van de werkgeversbijdragen

De regering heeft beslist om in 2023 aan alle werkgevers een compensatie van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid toe te kennen, alsook de mogelijkheid om uitstel van betaling van een deel van deze bijdragen te vragen.

Zie De gewone sociale bijdragen - Concurrentiemaatregelen in SocialEye

4. De vermindering van de persoonlijke sociale bijdragen voor gepensioneerden die actief zijn in de zorgsector

De maatregel is verlengd tot 31 maart 2023.

Zie De vermindering van de persoonlijke sociale bijdragen voor gepensioneerden die actief zijn in de zorgsector

5. Bijdrage voor het Asbestfonds

Een koninklijk besluit van 11 mei 2007 bevestigt de betaling van de bijdrage voor de eerste 3 kwartalen van 2023.

Zie Bijdrage voor het Asbestfonds. 

6. Activerinsgbijdrage bij overmatig gebruik van systemen van inactiviteit

Vanaf 2023 wordt de activeringsbijdrage verhoogd indien de werkgever de activeringsbijdrage verschuldigd is voor minstens 10% van zijn werknemers.

Zie Activeringsbijdrage. 

7. Bijdrage Decava

De bijdragepercentages werden verhoogd voor de jaren 2023 en 2024.

Zie Bijdragen en inhoudingen op een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. 

8. Inschakelingsvergoeding in het kader van collectief ontslag

De werkgever kan niet langer de terugbetaling bekomen van het gedeelte van de inschakelingsvergoeding dat het bedrag van de ontslagvergoeding overschreed.

Zie Het activerend beleid bij collectief ontslag. 

9. Fraude bij sociale zekerheidsbijdragen

De verjaringstermijn stijgt van 7 naar 10 jaar wanneer de sociale zekerheidsplicht van de loontrekkenden frauduleus blijkt.

Zie RSZ-bijdrage: sociale betwistingen - Sancties - Verjaring. 

10. Responsabiliseringsbijdrage

Vanaf 01.01.2023 moet de onderneming die voor eenzelfde uitzendkracht overmatig gebruik maakt van opeenvolgende uitzendcontracten van zeer korte duur, een responsabiliseringsbijdrage betalen aan de RSZ.

Zie Responsabiliseringsbijdrage bij overmatig gebruik van opeenvolgende uitzendcontracten van zeer korte duur.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top