People in office
Fiscaliteit & Accounting10 augustus, 2021

Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens aanslagjaar 2022 gepubliceerd

De ‘revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens’ voor aj. 2022 (inkomstenjaar 2021) bedraagt 4,63. Voor inkomstenjaar 2020 was dit 4,60. Het gaat dus om een beperkte verhoging.

Berekenen van de de belastbare waarde van onroerend goed

De revalorisatiecoëfficiënt om de belastbare waarde van een onroerend goed te berekenen, wordt ieder jaar opnieuw vastgelegd. De omrekening is belangrijk voor bedrijfsleiders (alleen bestuurders, zaakvoerders, vereffenaars of gelijksoortige functies) die een gebouw ter beschikking stellen van een vennootschap waarmee ze verbonden zijn. Een deel van de onroerende inkomsten kunnen immers al beroepsinkomsten voor de bedrijfsleiders worden beschouwd.

Als de huurinkomsten een bepaald bedrag overschrijden worden ze geherkwalificeerd als bezoldigingen. Het drempelbedrag wordt verkregen door het niet-geïndexeerd KI van het verhuurde pand te vermenigvuldigen met 5/3 en met de revalorisatiecoëfficiënt. Het KB van 18 juli 2021 is van toepassing voor aj. 2022.

Back To Top