Young woman paying with smartphone in a cafe
Legal09 oktober, 2023

De koopkrachtpremie voor 2023 is een feit

Lees het integrale artikel op SocialEye.
Auteur: Charlotte Van Braeckel 

Vanaf 1 juni 2023 kunnen werkgevers die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald een koopkrachtpremie toekennen. De koopkrachtpremie is een verloning in de vorm van consumptiecheques, bedraagt maximaal 750 EUR en kent onder bepaalde voorwaarden een gunstige sociale en fiscale behandeling.

Momenteel zijn de sociale partners aan het onderhandelen over sociale akkoorden per sector met betrekking tot de toekenning van deze koopkrachtpremie. Met de koopkrachtpremie wil de regering tegemoet komen aan de vaststelling van de loonnorm op 0% voor de periode van 2023 en 2024.

Wat is de koopkrachtpremie?

Tweejaarlijks onderhandelen de sociale partners (Groep van 10) over een interprofessioneel akkoord (hierna: IPA) waarin een aantal thema’s geregeld worden. Deze thema’s uit het IPA vormen vervolgens de basis voor verdere onderhandelingen op sectorniveau en op ondernemingsniveau.
Een van de thema’s uit het IPA is de loonnorm. De loonnorm betreft de beschikbare marge voor de ontwikkeling van de loonkosten voor de periode van 2023-2024 en bepaalt dus hoeveel de loonkosten maximaal mogen stijgen in 2023 en 2024.

Aangezien de sociale partners niet tot een akkoord kwamen, heeft de regering de loonnorm vastgesteld bij Koninklijk Besluit. Om het concurrentievermogen van onze bedrijven overeind te houden, is de loonnorm vastgesteld op 0% voor 2023 en 2024. Dit betekent dat er voor de periode 2023 en 2024 geen loonsopslag mogelijk is bovenop de index of de baremaverhogingen. De loonnormwet voorziet dat de indexeringen en de baremieke verhogingen altijd worden gewaarborgd en niet worden meegenomen voor de berekening van de loonnorm. Ook bepaalde andere loonelementen worden niet meegerekend voor het bepalen van de loonnorm (vb. niet-recurrente bonus, winstpremie, innovatiepremies, bijdrage in sociale pensioenstelsels, ….).

Dit moet bedrijven die de afgelopen maanden goed hebben gepresteerd de mogelijkheid geven de inspanningen van hun werknemers te belonen, in een uitzonderlijke economische context als gevolg van de oorlog in Oekraïne en het effect van deze oorlog op de energieprijzen.

Welke werkgevers kunnen een koopkrachtpremie toekennen? ...

 Verderlezen over de koopkrachtpremie? Lees het volledige artikel op socialEye, onze sociaal-juridische databank voor hr-professionals.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top