Rechtskroniek dierenwelzijn
Legal11 januari, 2022

Rechtskroniek dierenwelzijn 2019-2021

Elien VERNIERS, “Dierenwelzijn. Kroniek 2019-2021”, NjW 2021, afl. 453, 894-903.

De kroniek van een aangekondigde (her)opleving van dierenwelzijn. Deze doctrinebijdrage bespreekt het jaaroverzicht van de rechtspraak omtrent dierenwelzijn van zowel het Belgisch Grondwettelijk Hof als het Europees Hof van Justitie in de tijdspanne 1 januari 2019 tot en met 1 september 2021. Naast klimaat en milieu lijkt ook dierenwelzijn steeds vaker op de voorgrond te treden.

Lees deze bijdrage rechtstreeks in Jura →

HET GRONDWETTELIJK HOF ALS KATALYSATOR

In de periode 2019-2021 sprak het Grondwettelijk Hof maar liefst zeven arresten uit inzake dierenwelzijn. Ter vergelijking, sinds de inwerkingtreding van de Dierenwelzijnswet op 1 december 1987 tot en met 31 december 2018 velde het Grondwettelijk Hof (casu quo het toenmalige Arbitragehof) eveneens zeven dierenwelzijns arresten. Op een kleine twee jaar tijd lijkt het Grondwettelijk Hof zo evenveel arresten uitgebracht te hebben als de voorbije dertig jaar. Alhoewel het onverdoofd slachten het meest prominente onderwerp blijft, komen ook recentere fenomenen aan bod, zoals het blokstaarten van paarden, het gebruik van elektrische halsbanden, een (immateriële) vergunning voor het houden van dieren,...

 

HET HOF VAN JUSTITIE ZET ARTIKEL 13 VWEU IN DE VERF

In de lijn van het Belgisch Grondwettelijk Hof is ook het Europees Hof van Justitie productief geweest met betrekking tot dierenwelzijnsgerelateerde uitspraken. Ook hier nam de saga van het onverdoofd slachten een vooraanstaande plaats in met het ongeziene mijlpaalarrest van 17 december 2020. Niet alleen gaf het Europees hof te kennen dat het Vlaams decreet inzake het verbod op het onverdoofd slachten overeind kon blijven, tevens werd benadrukt dat dierenwelzijn (zoals vervat in artikel 13 VWEU) een toenemende democratische waarde is met groot maatschappelijk belang. Hier stopte het echter niet, want ook los van godsdienstvrijheid werd de aangroeiende impact van artikel 13 VWEU geïllustreerd. Zo verwees het Hof in zijn analyse aangaande de Franse lijmjacht specifiek naar Artikel 13 VWEU. Dierenwelzijn werd zo expliciet meegenomen in de interpretatie van de Vogelrichtlijn. Een symbiose tussen natuurbehoud en dierenwelzijn is in de maak...

Op nationaal en Europees vlak is dierenwelzijn steeds vaker verweven in een breed spectrum van thema’s. Zowel het Grondwettelijk Hof als het Hof van Justitie hebben oog voor deze verwevenheid waarbij dierenwelzijn steeds vaker een doorslaggevende rol speelt in de beoordeling. Ook in de toekomst zal deze trend zich hoogstwaarschijnlijk doorzetten en vormt dierenwelzijn meer dan ooit een absoluut speerpunt.

Auteur

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top