People in office
Tax & Accounting17 augustus, 2021

Betalingsachterstand bij handelstransacties: interestvoet van 8% voor het tweede semester 2021

De interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties verandert niet en blijft 8% voor het tweede semester van 2021. Deze interestvoet is niet meer veranderd sinds het tweede semester 2016. Voorheen bedroeg die interestvoet 8,5%.

Bestrijding van betalingsachterstand

In handelstransacties kan de schuldeiser van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinterest aanrekenen wanneer de schuldenaar niet betaalt binnen de in het contract vastgestelde termijn of, indien geen termijn is vastgesteld, binnen de termijn die is vastgesteld in artikel 4 van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Voor het tweede semester van 2021 is die interestvoet dus gelijk aan 8 %.


In handelstransacties

Het gaat hier om handelstransacties, d.w.z. transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties die leiden tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding. De interestvoet is niet van toepassing in burgerlijke of handelszaken, bijvoorbeeld bij een transactie tussen een handelaar en privépersoon. In dat geval is de wettelijke intrestvoet van de wet betreffende de lening tegen interest van toepassing.