human resources
Legal14 december, 2022

Arbeidsongeschiktheid : belangrijke wijzigingen

De federale regering wijzigde afgelopen weken een aantal zaken op werkvlak. Zo wil ze haar herstel-en transitieplan met betrekking tot de arbeidsmarkt stapsgewijs in werking laten treden. Het is namelijk het doel om tot een beter functionerend werksysteem te komen ons ons land waarbij er rekening wordt gehouden met zowel de belangen van de werknemer als van de werkgever.

Vanaf 28 november 2022 worden 3 nieuwe maatregelen ingevoerd. De federale wetgever legt hiervoor de basis in de Arbeidsovereenkomstenwet via een Verzamelwet Arbeidsongeschiktheid van 30 oktober 2022.

Bekijk deze 3 maatregelen op Socialeye.

1) vrijstelling van het ziektebriefje

Ten eerste wijzigt de federale regering de regeling inzake het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift of het zogenaamde ziektebriefje. In het verleden was elke werknemer dit briefje voor te leggen vanaf de eerste dag van ziekte. Voortaan krijgt de werknemer de mogelijkheid om driemaal per jaar geen ziektebriefje voor te leggen op de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid.

Ondernemingen met minder dan 50 werknemers kunnen afwijken van deze regel via een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement.

De federale regering voert deze maatregel in voor twee redenen:

(1) het zou een positief effect hebben op kortdurend ziekteverzuim en

(2) het zou de administratieve lasten van huisartsen verlagen.

Zie voor een praktische toelichting op SocialEye : rechtvaardiging van de arbeidsongeschiktheid (praktische module). 

2) medische overmacht en einde arbeidsovereenkomst

Ten tweede wijzigt de procedure om een beroep te doen op medische overmacht bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Deze nieuwe procedure wordt namelijk losgekoppeld van het re-integratieproject voor arbeidsongeschikte werknemers. De nieuwe procedure voor het re-integratietraject is op 1 oktober 2022 in werking getreden.

De regeling ziet er als volgt uit:

  • het opstarten van een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wegens medische overmacht, begint pas na minimum 9 maanden arbeidsongeschiktheid;
  • het vertrekpunt is een kennisgeving van de werkgever of werkgever aan de andere partij, evenals aan de preventieadviseur-arbeidsarts;
  • deze laatste doorloopt vervolgens ‘de bijzondere procedure van de code welzijn op het werk’: nagaan of het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het werk te verrichten en de eventuele mogelijkheden tot aangepast of ander werk;
  • er komt tot slot pas een einde aan de arbeidsovereenkomst in 3 gevallen:

(1) wanneer de werknemer niet gevraagd heeft de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken,

(2) de werkgever geen aangepast of ander werk kan aanbieden, of

(3) de werknemer het door de werkgever aangeboden aangepast of ander werk weigert.Zie voor een praktische toelichting op SocialEye : beëindiging van de overeenkomst wegens medische overmacht (praktische module). 

3) Gedeeltelijke werkhervatting en gewaarborgd loon

Ten derde zal de neutralisatie van het gewaarborgd loon in de tijd beperkt worden tot een periode van 20 weken. Dit zou enkel van toepassing zijn binnen het kader van de gedeeltelijke werkhervatting. Voorheen was er geen recht op gewaarborgd loon tijdens de volledige periode van uitvoering van gedeeltelijke werkhervatting, maar nu wordt dit dus in de tijd beperkt.

Zie voor een praktische toelichting  op SocialEye: gedeeltelijke hervatting van de arbeid (praktische module).  

Zie ook op Socialeye het artikel van de Sociale wegwijzer, “De nieuwe arbeidsrechtelijke maatregelen voor arbeidsongeschikte werknemers toegelicht” (VANDERSTEENE, G., VERHAEGEN, E.)
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top