Personenbelasting beroepskosten
Tax & Accounting28 mei, 2020

Hoe bepaal ik hoeveel beroepskosten ik kan inbrengen voor mijn bureauruimte thuis?

Sinds vorig jaar wonen we in een nieuwbouwwoning. Ongeveer 8 procent van de oppervlakte dient als bureauruimte. ik werk 2 tot 3 dagen per week van thuis uit, mijn partner ook minstens 1 dag per week. De voorbije 3 jaar betaalden we al 25.000 euro aan erelonen voor onze architect. Hoe kunnen we die kosten (deels) recupereren als beroepskosten?

Fiscaal expert Koen Janssens legt uit:

Niet alleen de kosten van de architect kan u inbrengen als beroepskosten. Eigenlijk gaat het om alle kosten voor de woning (afschrijving, financiering, verwarming, elektriciteit, onderhoud, enz.). Die kosten mag u inbrengen, zoals u aangeeft, in verhouding tot het aandeel van de bureauruimte in de totale oppervlakte van de woning. In dit geval dus 8 procent van de totale kosten.

Dat is dan wel in de veronderstelling dat de bureauruimte uitsluitend professioneel gebruikt wordt. Als u de ruimte ook nog privé gebruikt, moet u het bedrag van de ingebrachte kosten naar verhouding verminderen. Bijvoorbeeld: als u de ruimte 50 procent van de tijd privé gebruikt, mag u slechts 4 procent in plaats van 8 procent inbrengen.

In de praktijk is dat het grote probleem: het juiste aandeel professioneel/privé vaststellen. Dat hangt volledig af van de omstandigheden. Maar het ligt voor de hand dat de fiscus argwanend zal zijn als u beweert dat u de ruimte nooit privé gebruikt. En dat een 50/50-verhouding gemakkelijker zal ‘passeren’ dan 90/10. Omdat het gebruik van de kamer nooit exact te meten is, aanvaardt de fiscus een realistische en billijke schatting.

Omstandigheden die een rol kunnen spelen, zijn: of er elders in het huis nog computers en dergelijke staan (wat het waarschijnlijker maakt dat de bureauruimte hoofdzakelijk professioneel gebruikt wordt); of er in de bureauruimte ook spelcomputers, kasten met privédocumenten, hobbyspullen … staan die op privégebruik wijzen; of er kinderen zijn die ook gebruikmaken van de computer. Enzovoort. Het is mogelijk dat de fiscus bij een controle achteraf dergelijke zaken komt nakijken. En bij die gelegenheid ook de oppervlakte opmeet. U kunt ook vooraf met uw controleur overleggen over een percentage beroepsgebruik dat redelijk lijkt.

Het verdient aanbeveling om een bewijsstuk te hebben waaruit blijkt dat u (een deel van de tijd) thuis werkt, zoals een attest van de werkgever. De fiscus mag in principe geen oordeel vellen over uw keuze van de beste werkomgeving. Maar het moet wel aannemelijk zijn dat u thuiswerkt.

Een fundamenteler punt is dat alleen de kosten van het jaar zelf ingebracht kunnen worden. De architectenhonoraria van drie jaar geleden zijn dus onherroepelijk (fiscaal) verloren. Ten slotte zullen beide echtgenoten de kosten ook moeten omdelen in verhouding tot het gebruik dat ze elk van de bureauruimte maken.


Bron: De Standaard,