De nieuwe aangifte in de personenbelasting is intussen gepubliceerd op de site van de FOD Financiën.

De aangifte handelt over de inkomsten en uitgaven van vorig jaar, 2020. Zoals verwacht zijn quasi alle nieuwe rubrieken en codes toe te schrijven aan federale en gewestelijke coronamaatregelen. De Vlaamse belastingaangifte dikt aan met 18 codes, en gaat van 811 codes naar 829 codes. Dat is exact het aantal codes waarmee de aangifte vorig jaar nog was geslonken. Daarmee zit de aangifte ‘codegewijs’ opnieuw op het niveau van 2019. De Waalse en Brusselse aangiftes tellen elk 20 codes extra.

Download het overzicht
En ontdek meteen de nieuwigheden en wijzigingen in de aangifte van dit jaar.
Back To Top