img-card-sintact-webinarii
Fiscaliteit & Accounting22 september, 2021

Thuiswerk heeft geen gevolgen voor belastingregime huurinkomsten

Het belastingregime van verhuurde onroerende inkomsten hangt af van het gebruik door de huurder. Als die het gebouw privé gebruikt, wordt de belastbare basis gevormd door het kadastraal inkomen plus 40 %. Als de huurder daarentegen het pand gebruikt voor beroepsdoeleinden, wordt de eigenaar belast op de werkelijke huurinkomsten. Dat laatste is normaal gezien een pak minder voordelig.

Beroepsgebruik door huurder verzwaart fiscale factuur

Om te bepalen of er sprake is van beroepsmatig gebruik door de huurder, hanteert de fiscus twee criteria. Dat is het geval als de huurder de huur in aftrek brengt als beroepskost of als (een deel van) de huur terugbetaald wordt door de werkgever. Dat laatste is vaak het geval voor werknemers die (al dan niet verplicht) gingen thuiswerken als gevolg van de coronapandemie en de lockdown. Zij krijgen immers doorgaans een thuiswerkvergoeding van hun werkgever, die ook geacht wordt de eventuele huur te vergoeden voor een werkruimte of een kantoor thuis. De fiscus heeft zelfs een forfait vastgesteld voor zo’n vergoeding. Momenteel bedraagt dat nog € 144,31 per maand. Op papier zou dat betekenen dat voor een verhuurder die verhuurt aan een telewerker, het regime van belasting op de werkelijke huurinkomsten van toepassing wordt. Maar in de praktijk is er geen probleem.

Minister stelt gerust

“Hoewel in [de forfaitaire vergoeding] ook de kosten voor het gebruik van een kantoorruimte bij de werknemer thuis begrepen zijn, zoals de huur, mag … worden aangenomen dat de toekenning van die vergoeding op zich niet tot gevolg heeft dat de verhuurder zal belast worden op basis van de werkelijke huurprijs”, aldus de minister. Het gunstige belastingregime blijft dus van toepassing ook als de huurder thuis werkt en daarvoor een vergoeding krijgt van zijn werkgever. De fiscus beschouwt dat niet als beroepsmatig gebruik van het gehuurde huurhuis. Het standpunt van de minister betreft alleen het geval van een algemene thuiswerkvergoeding. Als de werkgever specifiek de huur terugbetaalt aan de werknemer, gaat de fiscus wel uit van professioneel gebruik en dus belasting van de verhuurder op de werkelijke huurinkomsten.
Back To Top