Focus shot with Asian woman with grey dress standing in a crowd looking at her phone, Q3 2021, TAA NA US - Preparer
Compliance14 juni, 2023

Hoe klinkt een brandalarm het best?

Bron: SenTRAL
Auteur: Michiel Sermeus

Bij een brandalarm is het van essentieel belang om alle medewerkers zo snel mogelijk geëvacueerd te krijgen. De praktijk leert ons dat dit niet altijd eenvoudig is, en dat hier op geoefend moet worden - vandaar de verplichte jaarlijkse evacuatieoefening. Maar heeft u zich al eens afgevraagd hoe een goed brandalarm moet klinken? Een groep Duitse onderzoekers heeft dat wel gedaan.

Onderzoek


De resultaten van dit Duitse onderzoek werden onlangs gepubliceerd in het vaktijdschrift “Ergonomics”. Men ging na welk soort brandalarm het meeste effect had op ‘gewone’ medewerkers of ‘leken’, zoals het artikel het noemt. Dat wil zeggen dat de deelnemers aan het onderzoek niet regelmatig in contact kwamen met alarmen, op het werk noch als vrijwilliger.
Bovendien werd altijd gekeken naar een combinatie van geluid en een ingesproken bericht, omdat geweten is dat dit veel duidelijker werkt dan geluid (lawaai?) alleen.

Getest

En de winnaar is…

In het eerste deel van het onderzoek werden acht verschillende geluiden uitgetest: welke alarmen konden goed onderscheiden worden van andere geluiden in de omgeving, en hadden het meeste effect op mensen die eraan blootgesteld werden? Vijf criteria werden in aanmerking genomen:

  • het specifieke of typische karakter van het geluid (“typicality”)
  • de herkenbaarheid (“familiarity”)
  • de eigenschap om opwinding of onrust te veroorzaken (“arousal”)
  • de kracht van het geluid (“valence”)
  • de dominantie ervan (“dominance”)

Resultaat: een sireneachtig geluid verdient de voorkeur, omdat het zorgt voor een duidelijk en zelfs emotioneel effect bij de toehoorders.

In het tweede deel van het onderzoek werden de vier meest efficiënte alarmgeluiden gecombineerd met een ingesproken evacuatiebericht. Al snel werd duidelijk dat het toevoegen van stem en tekst heel voordelig werkte. Het evacuatiebericht wekte een snelle en doelgerichte reactie op, en zorgde voor veel meer duidelijkheid dan wanneer er alleen een alarm zou klinken.

Besluit

Het besluit van de onderzoekers is duidelijk:

“Het alarmsignaal zelf moet de aandacht opeisen en een zekere opwinding veroorzaken. Daarna zorgt het ingesproken bericht voor meer informatie, wat dan weer zorgt voor een snelle en gemotiveerde evacuatie.”

Meer

Meer info in senTRAL, dé database voor health & safety-professionals. Neem een kijkje.

Bronnen:

CIEHF, "Sounding the alarm", 20 april 2023
Ergonomics, “Creating safe environments: optimal acoustic alarming of laypeople in fire prevention”, 9 april 2023

HSE

HSE Newsletter

Ontvang voortaan maandelijks waardevolle inzichten in uw mailbox.
Back To Top