luke-southern-9yCYGgPe5Kg-unsplash.jpg
Fiscaliteit & Accounting24 maart, 2023

Een geconsolideerde jaarrekening opstellen: voorwaarden, normen en tools

Bedrijven die consolidatieplichtig zijn, moeten aan het einde van elk boekjaar een geconsolideerde jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België. Aan welk voorwaarden en normen moet die voldoen? Lees het hieronder.

Wanneer is een geconsolideerde jaarrekening verplicht?

Voor de fiscus

Grote bedrijvengroepen en consortia zijn in België verplicht een geconsolideerde jaarrekening op te stellen. Het gaat om moeder- en dochtervennootschappen, of om vennootschappen die onder centrale leiding staan en zodoende een consortium vormen. 

Onder een ‘grote groep’ vallen volgens de fiscus moeder-dochterbedrijven die op geconsolideerde basis twee of meer van de volgende criteria overschrijden:

 • een gemiddeld jaarlijks personeelsbestand van 250
 • een jaaromzet van 34 miljoen euro, exclusief btw
 • een balanstotaal van 17 miljoen euro

Voor andere partijen

Ook kleinere bedrijvengroepen moeten soms een geconsolideerde jaarrekening kunnen voorleggen. Zo is consolidatie vaak een van de voorwaarden van financiële instellingen bij een kredietaanvraag.

Ook in het kader van de overdracht van familiale ondernemingen kan de Vlaamse Belastingdienst in bepaalde gevallen vragen om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen. Voor aandeelhouders, ten slotte, biedt een geconsolideerde jaarrekening een totaal financieel overzicht in de moeder- en dochterondernemingen. 

Wat is het verschil tussen een enkelvoudige en een geconsolideerde jaarrekening?

Een geconsolideerde jaarrekening bestaat, net als een enkelvoudige jaarrekening, uit een balans, een resultatenrekening en een toelichting.Het grote verschil is dat de cijfers van de verschillende leden van de groep of het consortium worden samengeteld en gepresenteerd als één geheel.

Vormvoorschriften voor de geconsolideerde jaarrekening

 • Beursgenoteerde bedrijven moeten hun geconsolideerde jaarrekeningen opstellen volgens de internationale boekhoudnormen IFRS (International Financial Reporting Standards).
 • Niet-beursgenoteerde vennootschappen kunnen de internationale normen volgen of de Belgische BEGAAP-norm toepassen. 
 • Ongeacht de gebruikte boekhoudnormen moet elke bij de Nationale Bank van België neergelegde geconsolideerde jaarrekening voorafgegaan worden door een voorblad CONSO 1. (Bron: Nationale Bank van België, versie van 24 maart 2023)

Geconsolideerde jaarrekening opstellen met Adsolut Jaarrekening

Met de Module Conso van Adsolut Jaarrekening stelt u probleemloos geconsolideerde jaarrekeningen op volgens de BEGAAP-norm. Ook geconsolideerde jaarrekeningen en/of jaarrekeningen voor vzw's kunnen vanaf januari 2023 opgemaakt worden.

Drie voordelen van Adsolut Jaarrekening voor accountants:

 1. Het systeem spoort automatisch fouten in de jaarrekening op en stelt correcties voor.
 2. Adsolut past automatisch de meest recente wetgeving toe en is altijd up-to-date.
 3. Een heldere interface leidt u stap voor stap door het proces.

  Ontdek Adsolut Jaarrekening en de Module Conso
GRATIS DOWNLOAD 
Download de Fiscale Jaarkalender 2024
Bewaar het overzicht, zelfs in de drukste piekperiode. 

Download de Fiscale Jaarkalender ook als pdf-bestand:

Gerelateerde onderwerpen bekijken
GRATIS DOWNLOAD 
Download de Fiscale Jaarkalender 2024
Bewaar het overzicht, zelfs in de drukste piekperiode. 

Download de Fiscale Jaarkalender ook als pdf-bestand:

Back To Top