Binnen- en buitenlandse vakantiewoningen krijgen voortaan dezelfde fiscale behandeling
Tax & Accounting01 maart, 2021

Binnen- en buitenlandse vakantiewoningen krijgen voortaan dezelfde fiscale behandeling

Vanaf dit jaar (aanslagjaar 2022) komt er een einde aan de verschillende behandeling van binnen- en buitenlands vastgoed. Daarvoor moeten de betrokken eigenaars wel enige moeite doen. Ze moeten spontaan aangifte doen van hun eigendom en vóór het einde van het jaar alle nodige informatie aan de fiscus bezorgen.

Buitenlandse onroerende goederen krijgen een (Belgisch) kadastraal inkomen

De Kamer heeft vorige week definitief ingestemd met de wet die het belastingregime van buitenlands onroerend goed aanpast. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen t.o.v. het voorontwerp dat we eind vorig jaar al besproken hebben. De wijziging komt erop neer dat ook buitenlandse onroerende goederen een (Belgisch) kadastraal inkomen krijgen, zodat zij op dezelfde manier belast kunnen worden als Belgische goederen, in gevallen waarin het KI de basis is voor Belgisch vastgoed. Dat KI wordt bepaald aan de hand van de actuele verkoopwaarde, die met een correctiefactor omgerekend wordt naar de waarde in 1975. Daarmee wordt een antwoord geboden op de Europese veroordeling van het verschil in behandeling tussen Belgisch en buitenlands vastgoed.

Toch leek het nog heel even spannend te worden. De Inspectie van Financiën had namelijk een negatief advies uitgebracht over het voorontwerp. Uit berekeningen zou blijken dat de discriminatie nog niet opgelost is. Sommige fiscalisten kwamen tot hetzelfde besluit. Maar de regering was het daarmee niet eens. Voor de praktijk zijn echter de aangifteverplichtingen nu de grootste zorg. Die worden uitgebreid toegelicht in een diepgaand artikel in Fiscale Actualiteit (Nr. 7, jaargang 40) op monKEY. Daarnaast illustreren de cijfervoorbeelden in het artikel hoeveel voordeel de nieuwe regeling brengt in typische gevallen.