Three businessmen having a meeting in office sharing a tablet
Fiscaliteit & Accounting14 juni, 2022

Retributieregeling voor aflevering eigendomstitels door AAPD wijzigt op 1 juli

Vanaf 1 juli 2022 zal de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) alle eigendomstitels die bestemd zijn om een akte van erfopvolging op te stellen gratis afleveren op voorwaarde dat de instrumenterende ambtenaar voor het opstellen van de akte geen vacaties of kosten vraagt en de akte opgesteld wordt binnen de 6 maanden na het overlijden.

Wordt aan die voorwaarden niet voldaan, dan wordt een vergoeding aangerekend. Die bedraagt 15 euro voor de aflevering van eigendomstitels van een in België gelegen onroerend goed wanneer het louter gaat om de meest recentste titels. Voor een overzicht van de titels die de zakenrechtelijke eigendomstoestand van het goed hebben bepaald gedurende de laatste 30 jaar is dat 45 euro.
Federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem wijzigt in die zin de retributieregeling in het MB retributies successierechten en registratierechten van 27 november 2017.

Maar hij voegt er wel een overgangsregeling aan toe. De eigendomstitels die bestemd zijn om een akte van erfopvolging op te stellen m.b.t. een overlijden van vóór 1 juli 2022 worden alleen gratis afgeleverd op voorwaarde dat de instrumenterende ambtenaar voor het opstellen van de akte geen vacaties of kosten vraagt en de akte ten laatste op 30 juni 2023 wordt opgesteld.

Bron: monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.

Ontdek monKEY
Back To Top