GettyImages-1137315877
Fiscaliteit & Accounting22 februari, 2022

Voordeel van alle aard renteloze en goedkope leningen: referentierentevoeten 2021 gepubliceerd

De referentierentevoeten voor het bepalen van het voordeel alle aard renteloze leningen en leningen aan een verminderde rentevoet toegekend vanaf 1 januari 2021, zijn bekend.

Renteloze leningen en leningen tegen verminderde rentevoet

Werkgevers kunnen aan een werknemer (of bedrijfsleider) een renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet toestaan. Fiscaal vormt dit voor de werknemer (of bedrijfsleider) een belastbaar voordeel van alle aard. Dit voordeel is gelijk aan het verschil tussen de

  • jaarlijkse referentierentevoet (vastgesteld per type lening); en
  • rentevoet die de werkgever aanrekent aan de ontlener-werknemer (of bedrijfsleider).

De referentierentevoeten worden jaarlijks aangepast. De percentages die van toepassing zijn voor leningen toegekend vanaf 1 januari 2021 zijn nu bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe percentages zijn ook van toepassing wanneer een bedrijfsleider gelden uit zijn vennootschap haalt via de kassa of de rekening-courant.

Referentierentevoeten 2021

Voor de vanaf 1 januari 2021 toegekende leningen worden de volgende referentievoeten vastgelegd:

Voor hypothecaire leningen met veranderlijke rentevoet die vanaf 1 januari 1995 werden toegekend, wordt het voordeel berekend op basis van de referte-indexen die maandelijks in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.
Back To Top