Journal-of-Health-Safety-Environment-Hero
Compliance13 mei, 2024

Basisvaardigheden voor veilig en gezond werk

Welke zijn de essentiële kennis en vaardigheden om veilig en gezond te kunnen werken? Het Amerikaanse welzijnsagentschap NIOSH geeft een overzicht van de belangrijkste competenties, de zogenaamde “NIOSH 8CCs".NIOSH doet enkele rake vaststellingen omtrent medewerkers en vaardigheden:

Medewerkers moeten blijven werken aan hun vaardigheden om aan de veranderende noden van werkgevers en werkplaatsen te voldoen.

Vaak wordt hierbij in de eerste plaats gedacht aan technische en cognitieve vaardigheden.

Minstens zo belangrijk zijn “overdraagbare” vaardigheden" (portable and transferable skills), die niet afhangen van een bepaalde sector maar van de ene job naar de andere kunnen worden meegenomen en in verschillende werksituaties kunnen worden ingezet, zoals: sociale en interpersoonlijke vaardigheden, probleemoplossende vaardigheden; enz.
Kennis en vaardigheden over veilig en gezond werken zouden ook basaal moeten zijn en kunnen worden meegenomen van job naar job.

Daarom zet NIOSH in op acht kernvaardigheden: de NIOSH 8 Core Competencies, kortweg “8CCs”:

NIOSH 8 Core Competencies 

 1. Kunnen erkennen dat alle medewerkers een ongeval kunnen hebben, ziek kunnen worden en zelfs een dodelijk arbeidsongeval kunnen hebben. Medewerkers moeten inzien dat risico’s op het werk invloed kunnen hebben op hun leven en op dat van hun naasten.
 2. Kunnen erkennen dat de meeste arbeidsongevallen en beroepsziektes voorspelbaar zijn en voorkomen kunnen worden.
 3. Gevaren op het werk kunnen identificeren, risico’s kunnen evalueren en kunnen voorspellen hoe medewerkers gewond of ziek kunnen worden.
 4. Kunnen erkennen hoe verwonding en/of ziekte voorkomen kunnen worden.
 5. Noodgevallen op het werk kunnen identificeren en beslissen hoe deze best aangepakt kunnen worden.
 6. Erkennen dat medewerkers op vlak van gezond en veilig werken zowel rechten als plichten hebben.
 7. Middelen zoeken om medewerkers veilig en gezond te houden.
 8. Tonen hoe medewerkers met elkaar kunnen communiceren (vooral met de hiërarchische lijn), wanneer ze met vragen of problemen zitten die hun veiligheid en gezondheid kunnen aantasten.
  Deze acht kernvaardigheden zijn algemeen en kunnen binnen elke werkplaats worden ingezet.

Ze zouden al op school moeten worden aangeleerd en liefst zo snel mogelijk, zodat de medewerkers die de grootste risico’s lopen – vaak laagopgeleid en jong – toch enigszins “gewapend” en veilig kunnen werken.

Deze oplijsting van kernvaardigheden past mooi binnen het European Year of Skills, waar ook EU-OSHA aan mee doet (tot en met 8 mei 2024).

Europees Jaar van de Vaardigheden

Het “Europese Jaar van de Vaardigheden” bestaat uit vier pijlers:

 1. bevorderen van investeringen in opleiding en bijscholing
 2. inzetten op het matchen van de noden van bedrijven met de vaardigheden door nauw samen te werken met sociale partners en bedrijven
 3. ambities en vaardigheden van mensen afstemmen op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt
 4. mensen van buiten de EU met de vereiste vaardigheden aantrekken

O.a. bedrijven, opleidingsverstrekkers, sociale partners worden sterk aangemoedigd deel te nemen aan de verschillende initiatieven en activiteiten van het “Europese Jaar van de Vaardigheden”.

Bronnen:
NIOSH Science Blog, "The Role of Skills in the Future of Work", 29 november 2023
Vlaanderen.be, “Het Europees Jaar van de Vaardigheden start 9 mei”, 2 mei 202

Meer lezen in senTRAL!

Lees ook deze artikels:

ISO 45001: Competentiematrix
SARIER-methode: Wat zijn de noodzakelijke competenties m.b.t. risicoanalyses van de preventieadviseur?
Stappenplan om competenties en kwalificaties te beheren m.b.t. VCA en ISO

HSE

HSE Newsletter

Ontvang voortaan maandelijks waardevolle inzichten in uw mailbox.
Back To Top