Bedrijfsdouches
Compliance23 februari, 2021

Moet ik als opdrachtgever douches ter beschikking stellen voor derden?

Is een bedrijf overeenkomstig werken met derden verplicht om douches ter beschikking te stellen aan contractormedewerkers? Wij zijn een productiebedrijf waar externe chauffeurs de mogelijkheid hebben om te douchen. Ik zoek nu wetgeving waaruit blijkt of de werkgever verplicht is om dit ter beschikking te stellen?

Derden met en zonder schriftelijke overeenkomst

Derden zijn aannemers of onderaannemers, een werkgever of zelfstandige van buitenaf, die in de inrichting van een werkgever voor diens rekening of met diens toestemming werkzaamheden verrichten conform een met deze laatste werkgever afgesloten overeenkomst.

Tussen opdrachtgever en hoofdaannemer is een schriftelijke overeenkomst afgesloten, waarbij ook de risico’s en maatregelen tussen beide partijen worden uitgewisseld. Daarnaast kan de hoofdaannemer nog diverse overeenkomsten afsluiten met diverse onderaannemers, indien dit door de opdrachtgever wordt toegestaan maar waarmee deze geen rechtstreekse band heeft. Chauffeurs die komen laden en lossen op het terrein van de opdrachtgever, vallen onder een specifiek toepassingsgebied, namelijk ‘derden zonder contract’. Deze personen zijn derden, maar zonder schriftelijke overeenkomst. Eens ze zich met toestemming op het terrein van de opdrachtgever bevinden, moeten zij ook de welzijnsvoorschriften verkrijgen van de onderneming waar ze zich bevinden, aangepast aan de opdracht waarvoor ze komen. In die optiek dient er ook voor hun welzijn worden gezorgd.

 

Wetgeving over sociale voorzieningen

Boek III Arbeidsplaatsen van de Codex bevat voorschriften (art. III.1-39 - III.1-64) (ln191531-1506) voor sociale voorzieningen (sanitaire installaties incl. kleedkamers, wastafels en douches, toiletten), refters en rustlokalen waaraan specifieke eisen zijn verbonden of, zoals douches, ter beschikking moeten worden gesteld indien :

De werkgever stelt een douche met warm en koud water ter beschikking van de werknemers, indien:

  1. de werknemers worden blootgesteld aan overmatige warmte;
  2. de werknemers sterk bevuilend werk verrichten;
  3. de werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke chemische of biologische agentia.

Er wordt voorzien in één douche per groep van zes werknemers die gelijktijdig de arbeidstijd beëindigen.

De doucheruimten zijn voldoende ruim bemeten om iedere werknemer in staat te stellen zich onder hygiënisch verantwoorde omstandigheden ongehinderd te wassen.

Toepassing van de wetgeving op derden

In vermelde wetgeving wordt steeds de relatie werkgever-werknemer genoemd, geen derden. In strikte zin legt de wetgever dus geen verplichting op om douches te voorzien voor derden, de contractorfirma dient overeenkomstig haar eigen uitgevoerde risicoanalyse als werkgever t.o.v. haar personeel hierin zelf te voorzien.

In de praktijk kan het echter voorkomen dat ook derden gebruik kunnen/mogen maken van de infrastructuur van de opdrachtgever mits uitdrukkelijke toestemming van deze laatste en mits het naleven van afspraken hieromtrent.

Meer in senTRAL:
Sanitair, refter en lokalen (sociale voorzieningen) - Alles wat u moet weten!


Auteur: Marc De Locht - Auteur verbonden aan de VCA-beheersinstantie België voor contractor safety management
 
HSE

senTRAL

Alles over milieu, veiligheid en welzijn op het werk

Whitepaper

Gezonde medewerkers zijn uw grootste troef.
Voorkom burn-out!

HSE

senTRAL

Alles over milieu, veiligheid en welzijn op het werk

 Whitepaper 

Safety first,

ook bij werken met derden

Back To Top