Bedrijfsdouches
Compliance23 februari, 2021

Moet ik als opdrachtgever douches ter beschikking stellen voor derden?

Als opdrachtgever vraagt u zich wellicht af of u verplicht bent om douches ter beschikking te stellen voor derden die werkzaamheden uitvoeren op uw terrein. Is uw productiebedrijf verplicht om douches te voorzien voor contractormedewerkers? Wat zijn de voorwaarden? U leest het hier. 

Douches voorzien voor derden tijdens tijdelijke of langdurige werken

Wanneer u als opdrachtgever samenwerkt met aannemers of onderaannemers, werkgevers of zelfstandigen die werkzaamheden verrichten conform een met u afgesloten overeenkomst, heeft u een aantal verplichtingen. Die zijn vastgelegd in de Welzijnswet en hebben betrekking op onder andere sociale voorzieningen, zoals sanitaire installaties, kleedkamers, wastafels en douches, evenals refters en rustlokalen.


Om welke verplichtingen gaat het?

Volgens de wetgeving moeten werkgevers douches met warm en koud water ter beschikking stellen aan de eigen werknemers indien zij worden blootgesteld aan overmatige warmte, gevaarlijke chemische of biologische agentia of sterk bevuilend werk verrichten. Voor derden geldt deze verplichting in principe niet.


Douchen voor derden volgens CSM in de praktijk

De contractorfirma dient als werkgever zelf te voorzien in deze sanitaire faciliteiten, conform hun eigen uitgevoerde risicoanalyse. Als de opdrachtgever zijn uitdrukkelijke toestemming geeft, mogen derden gebruik maken van de voorzieningen mits naleving van de afspraken.

Wetgeving over sociale voorzieningen

Boek III Arbeidsplaatsen van de Codex bevat voorschriften (art. III.1-39 - III.1-64) (ln191531-1506) voor sociale voorzieningen. Zo dienen sanitaire installaties (zoals kleedkamers, wastafels, douches en toiletten), refters en rustlokalen aan bepaalde eisen te voldoen. Ook het ter beschikking stellen van douches wordt in deze Codex bepaald.

  • De werkgever stelt een douche met warm en koud water ter beschikking van de eigen werknemers, indien:
  • de werknemers worden blootgesteld aan overmatige warmte; de werknemers sterk bevuilend werk verrichten;
  • de werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke chemische of biologische agentia.

Er wordt één douche voorzien per groep van zes werknemers die gelijktijdig de arbeidstijd beëindigen. De doucheruimten zijn voldoende ruim bemeten om iedere werknemer in staat te stellen zich onder hygiënisch verantwoorde omstandigheden ongehinderd te wassen.

Schriftelijke afspraken rond gebruik van douches voor derden

Om een optimale samenwerking en veiligheid te garanderen, is het aan te raden om schriftelijke afspraken te maken en de welzijnsvoorschriften duidelijk te communiceren. Meer informatie over sociale voorzieningen vindt u in onze whitepaper.

Wat ontdekt u in deze whitepaper?


Na het lezen van deze whitepaper:

  • kent u de specifieke veiligheidsrisico’s in elke fase van Contractor Safety Management;
  • weet uw welke kernvragen per fase steeds afgetoetst moeten worden; weet u wat de rol van de preventieadviseur is in elke fase;
  • weet u hoe u de samenwerking met derde partijen verbetert.
HSE

senTRAL

Alles over milieu, veiligheid en welzijn op het werk

Whitepaper

Gezonde medewerkers zijn uw grootste troef.
Voorkom burn-out!

Back To Top