The-Hidden-Costs-of-Legacy-Close-and-Consolidation
Fiscaliteit & Accounting19 december, 2023

Aangifte personenbelasting: nieuwe indieningstermijnen aanslagjaar 2024

De indieningstermijnen van de personenbelasting voor aanslagjaar 2024 zijn bekend. Zogenaamd ‘complexe’ aangiften krijgen meer tijd. Net als vorig jaar houdt de fiscus in aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) rekening met de aard van de inkomsten voor het bepalen van de indieningstermijn. Wie een ‘complexe’ aangifte indient via MyMinfin (Tax-on-web), krijgt tijd tot 16 oktober.  

Complexe aangifte 

Een aangifte wordt als complex beschouwd als ze een of meerdere van volgende inkomsten bevat:  

 • winsten en/of baten 
 • bezoldigingen bedrijfsleiders
 • bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden) 
 • buitenlandse beroepsinkomsten 

Wie de aangifte indient (een mandataris of burger) maakt niet langer uit voor de indieningstermijn. De mandataris of de belastingplichtige kan wel uitstel vragen om ernstige redenen en overmacht. 

Dit zijn de indieningstermijnen voor aanslagjaar 2024

‘Eenvoudige’ aangifte

 • Papieren aangifte: 30 juni 2024
 • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): 15 juli 2024 (voor zowel burgers als mandatarissen) 

‘Complexe’ aangifte 

 • Papieren aangifte: 30 juni 2024
 • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): 16 oktober 2024 (voor zowel burgers als mandatarissen) 

Als de complexe aangifte vóór 1 september 2024 wordt ingediend, geniet de belastingplichtige van een snellere terugbetaling of kunnen zij later betalen. 

Forfaitaire grondslagen 

Belastingplichtigen die belast worden op een forfaitaire grondslag dienen hun aangifte in uiterlijk op 15 januari 2025. 

Termijnen voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) 

 • Via het papieren antwoordformulier: 30 juni 2024
 • Via MyMinfin (Tax-on-web): 15 juli 2024 (voor zowel burgers als mandatarissen) 

Als het voorstel van vereenvoudigde aangifte gewijzigd moet worden door de toevoeging van: 

 • winsten en/of baten,
 • en/of bezoldigingen bedrijfsleiders,
 • en/of bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden), en/of buitenlandse beroepsinkomsten, 

  moet de belastingplichtige of de mandataris ten laatste op 15 juli 2024 een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen. De aangifte zal dan ten laatste op 16 oktober 2024 (voor zowel burgers als mandatarissen) via MyMinfin (Tax-on-web) ingediend kunnen worden. 
GRATIS DOWNLOAD 
Download de Fiscale Jaarkalender 2024
Bewaar het overzicht, zelfs in de drukste piekperiode. 

Download de Fiscale Jaarkalender ook als pdf-bestand:

Gerelateerde onderwerpen bekijken
GRATIS DOWNLOAD 
Download de Fiscale Jaarkalender 2024
Bewaar het overzicht, zelfs in de drukste piekperiode. 

Download de Fiscale Jaarkalender ook als pdf-bestand:

Back To Top