The-Hidden-Costs-of-Legacy-Close-and-Consolidation
Fiscaliteit & Accounting21 maart, 2023

Aangifte personenbelasting: nieuwe indieningstermijnen aanslagjaar 2023

De fiscus wijzigt de indieningstermijnen van de personenbelasting voor aanslagjaar 2023. Zogenaamd ‘complexe’ aangiften krijgen meer tijd. Ook het onderscheid in indieningstermijn tussen mandatarissen en burgers vervalt. Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) houdt de fiscus rekening met de aard van de inkomsten voor het bepalen van de indieningstermijn. Wie een ‘complexe’ aangifte indient via MyMinfin (Tax-on-web), krijgt tijd tot 18 oktober

Complexe aangifte 

Een aangifte wordt als complex beschouwd als ze een of meerdere van volgende inkomsten bevat:  

 • winsten en/of baten 
 • bezoldigingen bedrijfsleiders
 • bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden) 
 • buitenlandse beroepsinkomsten 

Wie de aangifte indient (een mandataris of burger) maakt niet langer uit voor de indieningstermijn. De mandataris of de belastingplichtige kan wel uitstel vragen om ernstige redenen en overmacht. 

Dit zijn de indieningstermijnen voor aanslagjaar 2023 

‘Eenvoudige’ aangifte

 • Papieren aangifte: 30 juni 2023
 • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): 15 juli 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen) 

‘Complexe’ aangifte 

 • Papieren aangifte: 30 juni 2023
 • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): 18 oktober 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen) 

Als de complexe aangifte vóór 1 september 2023 wordt ingediend, geniet de belastingplichtige van een snellere terugbetaling of kunnen zij later betalen. 

Forfaitaire grondslagen 

Belastingplichtigen die belast worden op een forfaitaire grondslag dienen hun aangifte in uiterlijk op 15 januari 2024. 

Termijnen voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) 

 • Via het papieren antwoordformulier: 30 juni 2023
 • Via MyMinfin (Tax-on-web): 15 juli 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen) 

Als het voorstel van vereenvoudigde aangifte gewijzigd moet worden door de toevoeging van: 

 • winsten en/of baten,
 • en/of bezoldigingen bedrijfsleiders,
 • en/of bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden), en/of buitenlandse beroepsinkomsten,

  moet de belastingplichtige of de mandataris ten laatste op 15 juli 2023 een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen.
De aangifte zal dan ten laatste op 18 oktober 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen) via MyMinfin (Tax-on-web) ingediend kunnen worden. 

De belastingplichtigen zullen de indieningstermijn van hun aangifte in MyMinfin kunnen terugvinden. 

GRATIS DOWNLOAD 
Download de Fiscale Jaarkalender 2023
Bewaar het overzicht, zelfs in de drukste piekperiode. 
Gerelateerde onderwerpen bekijken
GRATIS DOWNLOAD 
Download de Fiscale Jaarkalender 2023
Bewaar het overzicht, zelfs in de drukste piekperiode. 
Back To Top