2019-2021 Strategi

I 2019 startet vi vår nye treårige strategi, Accelerating Our Value, utviklet for å utvide våre ekspertløsninger, fremme vår dype domenekompetanse og drive operativ smidighet. I samarbeid med våre kunder vil vi fortsette å bruke avanserte teknologier for å løse komplekse problemer i samfunnet.

Strategiske pilarer

Denne forretningsstrategien, som vil styrke vår suksess og drive vår daglige virksomhet fra 2019 til 2021, består av tre søyler, som gjenspeiler våre strategiske prioriteringer og danner grunnlaget for å gjennomføre strategien i vår portefølje de neste tre årene:

 • Drive på en global skala og utvide våre ledende posisjoner;
 • Utvide i tilstøtende områder; og
 • Videreutvikle strategiske partnerskap.
 • Berike domenekompetanse med avansert teknologi og levere innsikt til kundens arbeidsflyt
 • Forbedre kundeopplevelsen gjennom differensierte brukergrensesnitt; og
 • Fortsette å investere 8% til 10% av inntektene i nye eller forbedrede produkter.
 • Utnytte den globale merkevaren og styrke vårt marked.
 • Forbedre backoffice-systemer, infrastruktur og digitale plattformer; og
 • Tiltrekke og videreutvikle fagpersoner.

"Vår strategiske tilnærming gir muligheter og verdi - viktige kriterier for våre investorer. Med vår strategi i bunn er vi - som alltid - sterkt forpliktet til å levere avkastning til våre aksjonærer. Kundene vi betjener er en viktig inspirasjon for vår strategi. Fremtiden deres er også historien om samfunnet i fremtiden. Vi kan være stolte av vårt arbeid når vi ser hvordan vi bidrar til å gjøre en forskjell hver dag.

2019, det første året av denne planen, var et år da vi gjorde betydelige fremskritt med å forbedre bedriftssystemer og infrastruktur for å støtte operativ smidighet. Samtidig forble vi fokuserte på å levere verdi til kundene våre ved å skalere våre ekspertløsninger og forbedre våre informasjonsprodukter, samt legge et sterkt grunnlag for 2020."

 • Les om fremgangen vår i 2019

  "Vi fortsatte å investere i våre ekspertløsninger, og utvidet flere av våre produkters globale rekkevidde, som UpToDate, TeamMate, CCH Tagetik, OneSumX og Enablon, og jobbet for å styrke viktige distribusjonspartnerskap. Vi utvidet til de valgte tilknytningene til kontraktssyklusstyring og barrierebasert risikostyring, med oppkjøpet av CLM Matrix i mai 2019 og CGE Risk Management i februar 2020. Vi solgte visse små eiendeler som ikke lenger passer vår langsiktige strategiske retning.

  Vi økte satsingen på våre digitale informasjonsprodukter, som Ovid og våre europeiske juridiske forskningsløsninger, for å forbedre innholdet, funksjonaliteten og brukergrensesnittet og for å legge til muligheter som utnytter kunstig intelligens. Vi gjorde betydelige fremskritt på flere viktige tiltak for å drive operativ smidighet: i 2019 lanserte vi en ny global HR-teknologiplattform, som forbedret vår evne til å tiltrekke, beholde og utvikle  fageksperter. Vi akselererte pågående investeringer og programmer designet for å holde data og systemer sikre. Vi gjorde fremskritt med å utvide bruken av standardiserte teknologiplattformer og komponenter.

  I 2021 vil vi fortsette å fokusere på å utvide våre ekspertløsninger, fremme vår dype domenekompetanse og drive operativ smidighet for å videreutvikle våre ledende markedsposisjoner og kundeforhold."

Back To Top