Strategi 2022–2024

I 2022 lanserte vi vår nye treårs strategi, Elevate Our Value. Designet for å fremskynde ekspertløsninger, utvide vår rekkevidde og videreutvikle våre kjerneevner. Sammen med våre kunder vil vi fortsette å anvende avanserte teknologier for å fikse kompliserte samfunnsproblemer. De tre strategiske prioriteringene for 2022–2024 er:
Strategiske søyler
Denne forretningsstrategien, som vil fyre opp under vår suksess og legge føringen for den daglige driften 2022–2024, består av tre søyler. Disse søylene reflekterer våre strategiske prioriteringer og er grunnlaget for å sette i verk vår strategi på tvers av vår portefølje de neste tre årene:
  • Drive investeringer i sky-baserte ekspertløsninger
  • Omforme digitale informasjonsprodukter til ekspertløsninger
  • Skape en bedre kundeopplevelse ved hjelp av dataanalyse
  • Utvide til nærliggende områder med høy vekst
  • Tilpasse løsninger for nye segmenter
  • Drive inntekter gjennom partnerskap og økosystemutvikling
  • Forbedre sentrale funksjoner, inkludert markedsføring og teknologi
  • Fremme ytelse og evner innen miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG)
  • Engasjere mangfoldig talent til å drive innovasjon og vekst

Vår strategiske fremgangsmåte vil tilby muligheter og verdi, noe som er et viktig kriterium for våre investorer. I dette aspektet er vi, som alltid, sterkt forpliktet til å levere avkastning til våre aksjonærer. Kundene vi betjener fortsetter å være en viktig kilde til inspirasjon for vår strategi. Deres fremtid er fremtiden til samfunnet i sin helhet. Vi er stolte av arbeidet vi gjør når vi kan se at vi er med på å gjøre en forskjell, hver eneste dag.

Fundamentet som har blitt lagt over mange år har ført til forbedret organisk vekst og driftsmarginer, og har også hjulpet oss gjennom utfordringene med den globale pandemien. Mens vi kort ble avledet fra vår økonomiske bane i 2020 på grunn av pandemien, tillot oppgangen vi så i 2021 oss til å oppfylle nesten alle de økonomiske målene satt i den strategiske planen for (2019-2021). Vi økte ekspertløsninger fra 49 % av de totale inntektene i 2018 til 55 % av de totale inntektene i 2021, primært gjennom organisk vekst. Oppkjøpet av CGE, XCM, Vanguard og eOriginal, samt avhendelsen av flere aktiva utenfor kjernevirksomheten, har latt oss fokusere på ekspertløsninger.

Vi gjorde fremskritt i videreutviklingen av våre informasjonsprodukter og har nå startet å lansere resultatene av denne innsatsen. Vi har også gjort fremskritt på vårt tredje mål som var å fremme operativ smidighet. Dette har blitt gjort ved å fullføre flere store interne prosjekter som introduksjonen av et modernisert HR-system i 2019, samlingen av 280 kundesider i én global nettside i 2021 og implementeringen av CCH Tagetik som vårt nye verktøy for bedriftsytelse i 2021.

Back To Top