Problémy v oblasti lidských zdrojů v právním odvětví
Právo14 září, 2022

Problémy v oblasti lidských zdrojů v právním odvětví – “velká rezignace”, talentovaní pracovníci jsou připraveni odejít

Problémy s lidskými zdroji v právním odvětví – „velké odcházení“ talentovaných pracovníků a zvažování podání výpovědi

Většině právních organizací se nedaří příliš dobře plnit očekávání svých zaměstnanců

Nejnovější studie Future Ready Lawyer Survey ukazuje, že 70 % podnikových právníků a 58 % advokátů uvedlo, že je velmi až poněkud pravděpodobné, že v příštím roce opustí svou současnou pracovní pozici.


Právní oddělení i právní firmy čelí rostoucímu tlaku na frontě lidských zdrojů. Pandemie navíc změnila to, jak a kde pracují profesionálové. Objevily se nové požadavky a většina profesionálů dnes očekává technicky zdatnou organizaci, která podporuje jejich preferovaný způsob práce: hybridní nebo na plný úvazek na home office – 69 % podnikových právníků a 72 % advokátů očekává, že budou pracovat na dálku z domova v plném nebo částečném rozsahu pracovního týdne.

Právníci jsou připraveni odejít

Průzkum Wolters Kluwer zjistil, že – jak se šíří „velká rezignace“ – většina organizací si nevede příliš dobře při plnění očekávání svých zaměstnanců, což předpovídá další výzvy v oblasti náboru a udržení.

„Velká rezignace“ měla celosvětový dopad, a protože v roce 2022 pokračuje rekordní počet výpovědí ze strany zaměstnanců, právnická profese čelí nebývalým problémům s udržením a náborem. Zatímco někteří tvrdí, že velkou rezignaci lze výstižněji nazvat „velkým přeskupením“ – protože právníci zůstávají v profesi, ale mění zaměstnavatele – narušení byznysu a nákladné dopady na organizace jsou velké. Průzkum ukazuje, že 70 % podnikových právníků a 58 % advokátů uvádí, že je velmi až poněkud pravděpodobné, že v příštím roce svou současnou pozici opustí.

Právní technologie přitahují talenty

Rostoucí dopad technologií je trendem, který v průběhu let nabral na síle jak pro právní oddělení, tak pro advokátní kanceláře v celé řadě oblastí. Dnes je více než kdy jindy využívání technologií faktorem pro výběr a setrvání u daného zaměstnavatele, pro každodenní operace a pro řešení produktivity, přitahování talentů a jsou hnacím motorem výkonu.

Při zaměření na technologie 87 % podnikových právníků a 83 % advokátů uvedlo, že je nesmírně nebo velmi důležité pracovat pro organizaci, která plně využívá technologie. Pouze 36 % právníků se však domnívá, že jejich právní oddělení je dobře připraveno na nábor/udržení technologického personálu a v advokátních kancelářích jen 33 % právníků tvrdí, že jejich kancelář je na to dobře připravena.

Také na frontě lidských zdrojů průzkum zjistil významný nárůst organizací, které přehodnocovaly, kdo práci dělá a jak ji dělá. Zatímco právní oddělení hlásí, že zajišťují více práce interně, jak právní oddělení, tak advokátní kanceláře stále více využívají různé typy spolupráce – od smluvních pracovníků přes alternativní poskytovatele právních služeb (ALSP) až po neprávnické zaměstnance a více samoobslužných možností pro klienty.

Úplnou zprávu, která také obsahuje speciální sekce o dopadu krize, výkonnosti technologických lídrů a postřehy od předních představitelů právního odvětví, si můžete stáhnout v angličtině: 2022 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey: Leading Change >>

2022 SURVEY REPORT
The Wolters Kluwer Future Ready Lawyer: Leading Change
Řešení
Praetor
Systém pro úspěšné
Zjistěte, jak Vám Praetor usnadní práci
Řešení
ASPI
Když si musíte být jistí
Chytrá aplikace ASPI nabízí aktualizované právní zdroje společně s pomocnými komentáři od těch nejlepších v oboru
Back To Top