ESG
Právo14 září, 2022

Vzrůstající význam politiky ESG v právním odvětví

Advokátní kanceláře a podniková právní oddělení čelí nebývalému růstu výzev v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a podnikového řízení (ESG). V roce 2022 se průzkum Future Ready Lawyer Survey zeptal právníků na tyto požadavky, na kroky, které podnikají k jejich řešení, a na to, jak jsou připraveni.

ESG se rychle zařadilo mezi významné nároky kladené na advokátní kanceláře a podnikové právní oddělení a jeho význam bude stále stoupat.

Vliv ESG v právním sektoru

Podle průzkumu Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey z roku 2022 se advokátní kanceláře chystají reagovat na rostoucí poptávku po odborných znalostech v oblasti ESG, přičemž 50 % advokátních kanceláří v Evropě a USA uvádí, že je v posledních třech letech již zavedlo do praxe.

Kromě toho 27 % firem uvádí, že mají oblast ESG promítnutou do svého fungování déle než tři roky a 18 % ji plánuje zavést do praxe během příštích tří let.

Důvodem je skutečnost, že advokátní kanceláře zažívají výrazný nárůst poptávky klientů po ESG:

- 45 % kanceláří uvádí, že se poptávka po poradenství v oblasti ESG od jejich klientů za poslední rok zvýšila; a
- 59 % očekává, že se poptávka jejich klientů po poradenství v oblasti ESG během příštích tří let zvýší.

Iniciativy ESG: firemní právní oddělení

Potřeba vytváření a sdílení zásad a postupů ESG roste také mezi firemními právními odděleními. Podle zprávy Future Ready Lawyer Report:

  • 56 % právních oddělení uvádí, že se požadavky na poradenství ESG za poslední rok zvýšily; a
  • 64 % očekává, že se poptávka jejich společnosti po ESG poradenství ze strany právního oddělení zvýší během příštích tří let.

84 % právních oddělení hlásí zvýšený počet požadavků na zásady ESG od svých advokátních kanceláří. 67 % právních oddělení nyní také žádá své advokátní kanceláře, aby jim poskytly své zásady ESG a pověření udržitelnosti, přičemž o 30 % více očekává, že tak učiní během příštích tří let.

Výrazný růst poptávky po ESG však předstihuje připravenost právníků na to reagovat. Pouze 39 % právníků uvádí, že je jejich oddělení velmi připraveno plnit povinnosti ESG; pouze 20 % advokátních kanceláří věří, že jsou velmi připraveni splnit požadavky klientů na služby ESG.

Zpráva ESG

Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey 2022 nabízí aktuální a jedinečný pohled na právní firmy a podniková právní oddělení se srovnávacími údaji před a po krizi. Průzkum zahrnuje poznatky od 751 právníků z 10 evropských zemí a USA. Zpráva zkoumá problémy a trendy ovlivňující budoucnost práva v době, kdy se organizace snaží prosperovat v novém normálu. Pro podrobnější informace, včetně postřehů ESG a právníků, si stáhněte celou zprávu Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2022 Survey v angličtině >>

2022 SURVEY REPORT
The Wolters Kluwer Future Ready Lawyer: Leading Change
Back To Top