Shot of a young man using a computer and laptop during a late night in a modern office
Skatt & Ekonomijuli 04, 2021

Capego Skatt möter alla byråns digitala behov

Redovisningsbyrån Checkat är en av pilotkunderna som testade Wolters Kluwers lansering av det senaste skatteprogrammet Capego Skatt. Byrån beskrivs som helt digital och de båda redovisningsekonomerna Matilda Karlsson och Madeleine Hammarstedt berättar hur Capego Skatt effektiviserat deras digitala arbetssätt. 
– Som digital byrå har vi krav på oss att vara effektiva med väl fungerande digitala lösningar. Det upplever vi att Capego Skatt möjliggör, säger Madeleine
Den digitala redovisningsbyrån Checkat är en av de tio pilotkunder som testat och utvärderat Capego Skatt, under våren 2021. Byrån har, från start, varit en enbart digital byrå med erbjudande inom rådgivning, ekonomi och lön. Redovisningsekonomerna Matilda och Madeleine är två av medarbetarna som provat Capego Skatt, tillsammans med övriga kollegor är de mycket nöjda med programmet. 

Madeleine checkat Pilotprojektet syftar till att optimera skatteprogrammet efter användarnas feedback för att uppnå bästa möjliga programvara – en process både Madeleine och Matilda uppskattat. 
– Vi såg en möjlighet att ha allt samlat och ville prova ett program som förenklade vårt digitala arbete ännu mer, säger Madeleine och fortsätter: 

 – Det har varit jättebra att få vara en del av pilottestet. Vi har gett feedback och varit med och format slutversionen av programmet för att skapa bästa möjliga arbetssätt för användarna, berättar Madeleine.

 

Funktioner som möter behov

Medarbetarna på Checkat har använt Capego Skatt för inkomstdeklarationer till företag, privatdeklarationer och för kontrolluppgifter. Som den digitala byrå de är vet de vad som krävs för att möjliggöra ett modernt arbetssätt. Integreringen mellan Capego Skatt och Capego Bokslut är den allra största fördelen, anser både Madeleine och Matilda. 

– Sammantaget sparar vi väldigt mycket tid med Capego som helhet. Om vi till exempel gör ändringar i Capego Bokslut uppdateras det automatiskt i Capego Skatt. Tidigare satt vi med SIE-filer som skulle sparas i mappar och läsas in. När ändringar gjordes behövde vi läsa in en ny SIE-fil och dubbelkolla alla siffror igen. Med Capego finns allt samlat, vi behöver inte sitta med flera olika program vilket verkligen effektiviserar vårt arbete, säger Madeleine. 

– Förutom att integreringen mellan programmen i Capego effektiviserar arbetet blir det väldigt tryggt. Allt hamnar på rätt ställen - det är inget som missas. Alla kontrollistor och tips i programmet är till väldigt stor hjälp och särskilt deklarationskontrollen är jättebra. Det är smidigt att man när som helst kan dubbelkolla så att allt är korrekt, säger Madeleine. 

Under utvecklingen av Capego Skatt har Wolters Kluwers egna sakkunniga skatteexperter liksom programmerare med djup domänkunskap deltagit. Med den omfattande erfarenheten av en stor mängd program som vänder sig till redovisnings- och revisionsbranschen finns det gott om användarinsikter att använda sig av. 

Capego Skatt har en tydlig likhet med Capego Bokslut, både i layout och funktioner.
Har du vana av det ena hittar du i det andra, menar både Madeleine och Matilda.   
 
– Det är väldigt enkelt att navigera och se var i programmet du jobbar, du behöver inte klicka dig runt och leta. På ena sidan kan du ha den del av inkomstdeklarationen du arbetar i, och på andra sidan kan du ha kontrollkommentarer och annat, fyller Matilda i.

Matilda på checkat Med den molnbaserade lösningen lagras all information som behövs för både bokslut och deklaration och finns tillgänglig oavsett tid och plats. 
– Du kan befinna dig var som helst och ändå kunna koppla upp dig till Capego. Det spelar ingen roll var du sitter. Särskilt smidigt är det när vi är ute hos våra kunder. Det är väldigt bra att kunna sitta tillsammans och ta fram alla filer och visa, säger Matilda. 

Byrån Checkat har kunder i många olika branscher. Små och medelstora företag utgör majoriteten av kundbasen. Medarbetarna jobbar ofta uppdelat med egna kundprojekt – allt från enskilda firmor, aktiebolag och handelsbolag till stiftelser, koncerner och privatkunder. Capego Skatt tillåter en arbetsfördelning inom arbetsteamet, där medarbetarna enkelt kan styra behörigheten. 
– Vi arbetar ofta enskilt med våra egna kunder och vi kan enkelt både begränsa och utöka behörigheten mellan oss kollegor. Vid kontroll kan en kollega ges tillgång och enkelt klicka sig in och ta del av informationen. Det passar vårt sätt att arbeta väldigt bra. Med en tydlig funktion kring arbetsfördelning är det lätt att ha kontroll över kunduppdragen, avslutar Matilda. 
 
 

Om Checkat:

Checkat är en digital redovisningsbyrå som grundades 2018. På kontoret i Linköping arbetar idag åtta medarbetare. Checkat är en redovisningstjänst med ambition att täcka kundernas hela ekonomifunktion, med allt från företagsstart till deklaration. Byrån vänder sig primärt till små och medelstora ägarledda företag, och är verksamma i många olika branscher. 

Back To Top