Juridiknovember 22, 2023

”Framför allt genom att konsekvent säkerställa ett konstant kassaflöde frigörs tid för juridiskt arbete.”

‘t Jampens en Lesage är ett litet kontor i Anzegem-Kortrijk med fyra advokater och en administrativ assistent. Varje dag fokuserar de på civilrätt, familjerätt, administration, företagsrätt och straffrätt. Vi har använt Kleos sedan 2014 för att hantera våra ärenden digitalt. En av advokaterna, Greet Coucke, kommenterar sin erfarenhet.

https://coucketjampenslesage.be/

Mer tid för juridiskt arbete

Behovet av ett dokumenthanteringsprogram växte framför allt fram ur en allmän brist på tid. Vi letade efter ett verktyg som kunde hjälpa oss i vårt arbete. Kleos erbjuder en lösning inom olika områden: förbereda och skicka dokument och e-postmeddelanden, registrera den tid som läggs på olika ärenden, fakturering… Kleos hjälper oss att spara en massa tid. Framför allt genom att konsekvent säkerställa ett bra kassaflöde, genom att alltid korrekt registrera tiden som läggs på ärenden och kostnader, genom smidig fakturering, uppföljning av betalningar och bokföringshanteringen. Det frigör tid för juridiskt arbete.
Kleos for Outlook-tillägget är ytterligare en funktion som innebär att vi sparar tid på administrationen av e-postmeddelanden. Tidigare var man inte säker på vilka meddelanden som redan hade skickats. Tillägget letar själv upp motsvarande ärende. Du behöver bara bekräfta och de skrivs i rätt mapp.

Lätt att använda


Vi har också använt föregångaren till Kleos, Jurisoft Plus. För oss var det inget stort steg att övergå till Kleos och vi kunde lätt fortsätta att administrera kontoret och våra ärenden. För vår sekreterare, som började hos oss senare, var det definitivt en smidig start. Hon hittade sig snabbt till rätta i det för henna nya programmet tack vare den intuitiva arbetsmiljön. Vårt kontor har också tre olika filialer. Systemet gör att vi slipper många förflyttningar och överföringar och gör att vi kan samarbeta smidigt oavsett var vi befinner oss. DPA-integreringen och digitala stöddokument underlättar också distansarbete. Vi behöver inte längre ta med oss papper till rätten. Sedan vi började använda Kleos har det bidragit till kontorets tillväxt. I september 2012 kunde till exempel en ny advokat bli en del av byrån som gör att vi nu kan arbeta regionalt i Anzegem-Kortrijk och Roeselare. Utan Kleos hade det inte varit möjligt.

Vill du veta vad andra yrkesverksamma tycker om Kleos?
Läs mer vittnesmål
Back To Top