hands holding report
Skatt & Ekonomioktober 29, 2019

Företagstyper i finsit

Företagstyp är en mall som konsulterna på byrån kan koppla ett företag till. Din byrå kan till exempel skapa företagstyper anpassade efter olika branscher, så att rapporteringen blir anpassad efter bransch. Exempel på företagstyper skulle kunna vara tjänsteföretag eller detaljhandel.

Här kan du sätta din byrås prägel och branschanpassa periodrapporten genom att skriva egna standardtexter och välja vilka nyckeltal som ska synas för byråns upplagda företagstyp. De företag som är kopplade till företagstypen får sedan automatiskt de valda nyckeltalen och möjlighet att använda anpassade standardtexter i sin periodrapport.

Företagstypen skapas av byråadministratören och kan sedan användas av alla konsulter på byrån.

Nyckeltal

I företagstypen kan du ange vilka tre nyckeltal användaren ska mötas av på första sidan i periodrapporten, samt vilka nyckeltal som ska synas i nyckeltalsjämförelsen.

Du kan även definiera vilka nyckeltal som ska finnas valbara i nyckeltalsmenyerna.

Standardtexter

I finsit kan du bestämma din byrås egna standardtexter till periodrapporten. Det finns redan en uppsättning defaulttexter i finsit som du kan redigera. Du kan även formatera din text på önskat sätt med rubriker, punkt- och nummerlistor etc. Genom att namnge standardtexten med ett nummer i början av titeln bestämmer du i vilken ordning texterna visas i rullistan, t ex “01 -Inledning”, ’’02 – Kommentarer till resultatrapporten” etc.

screenshot rapporteditor finsit

Checklistor

Byråadministratören kan även ställa in checklistor till periodrapporten för specifika företagstyper. Detta underlättar arbetet för konsulten, och hjälper konsulten säkerställa att alla delar i rapporteringen görs och kommenteras enligt överenskommen arbetsprocess. Genom checklistan och arbetsgången som skapas i periodrapporteringsmomentet, bockar konsulten i att arbetsmoment har utförts och kommenterats. Även här finns möjlighet att lägga in standardtexter i företagstypen.

Du kan läsa mer om hur du jobbar med företagstyper i finsit här>>

Läs mer om finsit här >>

Utforska relaterade ämnen

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på Insight Nyhetsbrev.

Back To Top