Avancerat behörighetssystem för byråer

Byrå Premium är ett verksamhetsstöd och det självklara valet för dig som vill jobba mer strukturerat och ta din redovisnings- eller revisionsbyrå ytterligare ett steg i effektivitet. En trygg process där lagkrav och kvalitetskriterier alltid uppfylls – och där alla medarbetare har tillgång till samma uppdaterade information om byråns klienter.

Programmet stödjer obegränsat antal aktiva klienter, med bra överblick över vad som ingår i respektive avtal. Processäkring ger koll i realtid på var handläggaren befinner sig i processen. En kraftfull dokumenthantering med mallar, digitalt arkiv och samtliga dokument på ett ställe sparar tid och effektiviserar uppdragen. Byråprogrammet är enkelt att komma igång med och intuitivt för byråns medarbetare att använda. Ett avancerat behörighetssystem underlättar handläggarens arbete genom en effektiv filtrering: du ser bara det just du behöver och kan koncentrera dig på rätt uppgifter. 
Byrå Premium är ett genomtänkt byråstöd inte minst för redovisnings- och revisionsbyråer med flera fysiska kontor eller bolag som vill ha full koll på kundstock per region och kontor.

Kontakta säljare
031-7751700
[email protected]

Anpassat efter byråns uppbyggda rutiner 

Det självklara byråstödet för byråer som vill jobba strukturerat och effektivt

med full koll på kundstock och den egna verksamheten.

Redan kund?
Back To Top