Allt du behöver för en smidig koncernredovisning.
Capego Koncern är ett tillval till Capego Bokslut Proffs

Stöd vid koncernredovisning

Capego Koncern är ett komplett verktyg för att snabbt och enkelt göra koncernredovisning. Programmet är en modul och ett tillval till Capego Bokslut Proffs. Koncernredovisningsmodulen är väl integrerad med moderbolagets årsredovisning i Capego Bokslut.

Du får stöd genom hela processen, från grundkonsolidering och förvärvsanalys till elimineringar av förvärv och övriga interna mellanhavanden. För dig som tidigare har arbetat i t ex Excel innebär detta ett helt nytt och mycket smidigare sätt att jobba. Automatiserad import av underlag och avancerat beräkningsstöd sparar mycket tid samtidigt som risken för fel minimeras.

Kontakta säljare
031-7751700 eller [email protected]

I koncernträdet har respektive företag en egen mapp med egna beräkningssidor, så att du enkelt kan följa varje företag. Företagen har också egna kolumner i koncerntablån. Det är lätt att infoga kommentarer och anpassa rader, rubriker och summeringar så att uppställningen av koncernredovisningen passar just din koncerns behov. När koncernredovisningen är klar exporterar du med ett klick koncernredovisningen tillbaka till moderbolagets årsredovisning i Capego Bokslut.

Prova Gratis
Köp Capego Koncern
Redan kund?

Vanliga frågor

 • Finns det stöd för konsolidering av noter?
  Ja, i Koncernprogram slås bolagens noter ihop automatiskt, vilket både sparar tid och minskar risken för fel.
 • Hur fungerar omräkning av utländska dotterföretag?
  Du fyller i genomsnittskurs och balansdagens kurs för valutan och programmet beräknar om omräkningsdifferenser automatiskt.
 • Stödjer Koncernprogram hantering av interna mellanhavanden?
  Ja, programmet har funktioner för att stämma av, dokumentera och eliminera fordringar och skulder, inköp och försäljning samt intervinster mellan bolagen i er koncern.
 • Går det att upprätta kassaflödeanalys för koncernen?
  Ja. Det flesta belopp hämtas automatiskt från resultat- och balansräkning för koncernen. Andra belopp kan fyllas ifrån en kompletteringssida.
 • Finns det stöd i programmet för successiva förvärv?

  Ja

 • Kan vi göra periodbokslut i programmet?
  Ja, det finns möjlighet att rapportera perioder.
 • I vilket format kan jag exportera min koncernredovisning?
  Koncerntablåerna exporteras direkt till Excel och kan skrivas ut i pdf-format. All dokumentation rörande koncernredovisningen sparas digitalt i programmet. Enkelt och smidigt, allt på en plats.
 • Vilka filtyper kan importeras?
  Alla vanligen förekommande filer som till exempel SIE-filer, textfiler och saldon från Bokslut.
 • Finns stöd för att redovisa intresseföretag?

  Ja


Back To Top