business people in a small meeting room
Skatt & Ekonomifebruari 15, 2024

Bokslut på 5 enkla steg

Capego Bokslut hjälper dig effektivisera ditt arbete med bokslut och årsredovisningar. Vårt moderna bokslutsprogram gör det lätt att göra rätt.

På bara fem korta steg kan du upprätta din digitala årsakt, smidigt och säkert i Capego Bokslut. Med en modern mjukvara blir sammanställandet av ditt bokslut lättare än någonsin.

Steg 1: Import redovisning

Import av redovisningsdata via SIE-fil eller textfil. Kontrollera inställningen för val av regelverk för årshandlingar. Uppgifter och inställningar förs över från föregående årsbokslut.

Steg 2: Avstämningsarbete och dokumentation

Med stöd av bilagor och kontrollfrågor lotsas du genom bokslutsprocessen. Bokslutsjusteringar kan skapas direkt från bilagorna. Bokslutskontrollen hjälper dig att kvalitetssäkra arbetet.

Steg 3: Upprätta årsredovisning och övriga årshandlingar

Mycket av bokslutsarbetet har förberett din årsredovisning som nu är redo att färdigställa. När du granskar årsredovisningen kan du enkelt redigera med tydlig, snygg och personlig layout. Signera digitalt direkt i Capego Bokslut med smidig integration till Capego SmartSign.

Steg 4: Digital inlämning till Bolagsverket

När årsredovisningen är underskriven och klar lämnar du enkelt in den digitalt till Bolagsverket. Det är en avskrift av årsredovisningen som laddas upp och registreras först när fastställelseintyget är signerat.

Steg 5: Digital årsakt

Funktionen hjälper dig att enkelt sammanställa bokslutsdokumentation i ett digitalt dokument i form av en komplett indexerad PDF-fil som du kan anpassa efter olika behov, till exempel för revisor eller kund.

Vill du veta mer om Capego Bokslut? 

Capego Bokslut är ett modernt, molnbaserat bokslutsprogramför dig som arbetar med bokslut och årsredovisning. Bokslut är sömlöst integrerat med Capego Skatt, så du inte behöver byta mellan olika program. Läs mer och prova Capego Bokslut gratis. 

Förenkla med digital signering

För en ännu enklare process finns det även en smidig integration till Capego SmartSign direkt från Capego Bokslut, så att du enkelt kan signera din årsredovisning digitalt och lämna in till Bolagsverket, utan att behöva lämna bokslutsprogrammet.

Back To Top