Rätt formalia snabbt och effektivt

Med dokumentprogrammet Dokument Total säkerställer du att rätt formalia finns för att uppnå juridiskt bindande transaktioner i dina dokument. Du kan snabbt och effektivt skapa handlingar för bolag, som protokoll, bolagsordning, stiftelseurkund, aktiebok och aktiebrev. Du kan upprätta samtliga handlingar för att bilda aktiebolag snabbt och smidigt.

Du kan också upprätta äktenskapsförord, bodelningsavtal, framtidsfullmakt, handlingar för god man, gåvohandlingar, hyresavtal, anställningsavtal. Programmet innehåller även registreringsblanketter till Bolagsverket. Hjälpsystemet innehåller kvalificerad juridisk och praktisk hjälp så att du slipper leta externt i lagtext och litteratur.

Köp Dokument Total
Redan kund?