Dokumentmallar för korrekta juridiska dokument

En interaktiv programvara i tre versioner med anpassade dokumentmallar där du på ett enkelt sätt skapar korrekta juridiska dokument för ärenden inom hela civilrättens område. Med dokumentmallarna säkerställer du rätt formalia för juridiskt bindande transaktioner och att genomförda affärshändelser alltid dokumenteras. Dokumentationen kan användas som underlag i redovisningen och som bevis för skatteavdrag.

Frågesystemet med omfattande hjälp fungerar som en trygg checklista. Inte minst säkrar det att ärenden du inte hanterar varje dag, exempelvis fusion, emission, ägarskifte och generationsskiften blir juridiskt korrekta och dokumenterade. Texterna är redan formulerade och du sparar tid på att inte behöva stämma av med lagtext och extern litteratur.

Kontakta säljare 031-7751700 eller [email protected]

 
Beroende på version kan du skapa olika handlingar. Programmet innehåller dokumentmallar för bolag som protokoll, bolagsordning, stiftelseurkund, aktiebok, aktiebrev och Bolagsverkets blanketter. Du kan upprätta samtliga handlingar för att bilda aktiebolag snabbt och smidigt. Du kan också upprätta äktenskapsförord, bodelningsavtal, handlingar för god man, gåvohandlingar, hyresavtal och anställningsavtal.

För dig som hanterar boupptecknings- och arvskiftesärenden professionellt, exempelvis begravningsbyråer, jurister och redovisningskonsulter finns vårt effektiva Boutredningsprogram.

Juridiska dokumentmallar med över 300 civilrättsliga dokument och blanketter.

   

Du får kostnadsfritt testa programmet med alla funktioner i 30 dagar. Mindre begränsningar av viss funktionalitet kan förekomma. Väljer du att köpa programmet, under eller efter provperioden, behöver du inte göra en ny installation utan du aktiverar det med uppgifter du får i samband med ditt köp.

Redan kund?

Vanliga frågor

 • Finns det stöd för Reko och FAR i dokumentmallarna?
  Ja, i Dokument finns skräddarsydda uppdragsavtal som dokumentmallar vilka tryggt och säkert uppfyller Reko. De är branschanpassade för FAR och behöver inte anpassas.
 • Är programmet lättanvänt?
  Det är mycket enkelt att komma igång med och gör det tryggt och säkert att skapa dina juridiska dokument i. Programmet har ett inbyggt frågesystem med fältkänslig hjälp där svaren bildar innehållet i handlingarna. På så sätt fungerar kontrollfrågorna som en checklista. Du slipper dessutom formulera texten själv.
 • Sparar jag tid genom att använda dokumentmallar?
  Ja, eftersom du enkelt fyller i de fält som är unika för dokumentet och de sedan integreras med de juridiska texterna och skapar ett färdigt dokument sparar du mycket tid, samtidigt som det blir juridiskt korrekt.
 • Finns det stöd för Rex och Srf konsulterna i dokumentmallarna?
  Ja, i Dokument finns skräddarsydda uppdragsavtal som dokumentmallar vilka tryggt och säkert uppfyller Rex. De är branschanpassade för Srf konsulterna och behöver inte anpassas.
 • Vilka dokumentmallar är mest populära i programmet?
  Följande 10 dokumenttyper är de mest populära i Wolters Kluwers Dokumentprogram: - Bolagsstämmoprotokoll - Ändringsärenden aktiebolag (bolagsordning, funktionärer) - Uppdragsavtal Reko/Rex - Aktiebok - Skuldebrev - Överlåtelseavtal aktier - Fullmakter (däribland framtidsfullmakt) - Gåvobrev - Aktiebolagsbildning - Styrelseprotokoll
Back To Top