Praca merytoryczna

Analiza spraw klientów, legal research, praca z dokumentami i przygotowywanie opinii

Lista procesów
Artykuły merytoryczne
Innowacyjne narzędzia pomocne prawnikom
Prawnik360 - Praca merytoryczna

Jest to podstawowy obszar pracy prawnika, w której wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe. To codzienna komunikacja z klientami, analiza spraw i rozwiązywanie problemów. Do tego praca z przepisami, orzecznictwem, piśmiennictwem oraz wieloma innymi dokumentami źródłowymi.

Prawnik sporo czasu poświęca na tworzenie dokumentów, wzorów, pism czy pozwów – buduje bazę wiedzy. Praca z klientami, spotkania, reprezentacja w sądzie, negocjacje czy zastępstwa procesowe to kolejna grupa zadań w tym obszarze, od których efektywności zależy reputacja, a w konsekwencji kondycja finansowa kancelarii.

Lista procesów

 
Kliknij w wybraną rolę, aby wyświetlić procesy:
 • PARTNER
 • PRAWNIK
 • APLIKANT
Kliknij w wybrany proces, aby wyświetlić jego opis:
 • Analiza i aktualizacja dokumentów i wzorów

  Prawnik często mierzy się z ogromną ilością dokumentów. W sprawach typu fuzje i przejęcia są ich tysiące lub nawet dziesiątki tysięcy. Jednak bez odpowiednich narzędzi bardzo trudno jest efektywnie analizować dokumenty i zarazem dbać o bezpieczeństwo prawne klientów. Wzory natomiast są bardzo ważnym, autorskim zasobem prawnika, który wymaga stałej aktualizacji; kluczowy jest także monitoring dokumentów powstałych na bazie wzoru.

 • Analiza praktyk i szans procesowych

  Klienci wymagają szybkiej diagnozy co do możliwości wygrania danej sprawy. I to od rekomendacji prawnika zwykle uzależniają swoje dalsze postępowanie. Sam prawnik dokonując takiej analizy, określa również swój koszt pracy i czas potrzebny do reprezentowania klienta. Co ważne, prawnik procesowy – jeśli zyska wsparcie technologii – poświęci więcej uwagi na opracowanie strategii, analizę zachowań drugiej strony czy kreatywne poszukiwanie rozwiązań.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Analiza prawna (legal research)

  Jedna z podstawowych czynności wykonywana przez prawnika. Poprzez identyfikację, wyszukiwanie i agregację danych uzyskuje on informacje niezbędne do wspierania decyzji. Proces wymaga użycia wielu narzędzi i źródeł danych oraz poruszania się po wielu typach dokumentów, w tym ich wersjach czasowych. Powszechne w użyciu są systemy informacji prawnej, których dobra znajomość przyspiesza legal research.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Dzielenie się wiedzą

  Śmiało możemy powiedzieć, że dzielenie się informacjami to „wiedza podniesiona do potęgi”. Jest to szczególnie ważne ze względu na współpracę w ramach organizacji. Ogromne zasoby wiedzy jawnej i ukrytej muszą być bowiem obsługiwane przez dobrze zaplanowany proces, podczas którego pracownicy będą mogli dzielić się informacjami. Innymi słowy jest to udostępnianie odpowiedniej wiedzy właściwym osobom we właściwym czasie. Istnieją różne formy udostępniania wiedzy: poprzez pisanie maili, rozmowę, pisanie artykułów czy książek, wykłady i prezentacje, szkolenia, czy wreszcie konwersacje na forach i czatach. Forma tego działania powinna być zakotwiczona w kulturze organizacyjnej, stanowić naturalny element pracy. Dzisiaj technologia bardzo uprościła proces udostępnienia; stał się on wygodny zarówno dla twórcy treści, jak i dla jej odbiorców.

  Eksperckie artykuły i porady:

 • Informowanie klientów o zmianach w prawie

  Zmiany legislacyjne dokonywane są w coraz szybszym tempie. Wpływa to na relacje między kancelariami prawnymi a klientami: kluczowy staje się dobry przepływ informacji. Tym bardziej że czasy, w których przedsiębiorca przynosił do prawnika teczkę z dokumentami i dalej się już nie interesował, minęły. Klienci muszą wiedzieć chociażby, co nowe regulacje oznaczają dla ich firmy i jak przygotować dokumenty, by nie narazić się na konsekwencje.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Monitorowanie biznesu klienta i jego kontrahentów

  Klienci kancelarii reprezentują konkretną specjalizację, branżę w której prowadzą swój biznes. Często sama kancelaria specjalizuje się również w konkretnych aspektach, szukając klientów w specyficznych obszarach rynku. Nowoczesne i proaktywne podejście do obsługi klienta wymaga stałego monitorowania biznesu klientów. Taki proces nie tylko pozwala dobrze i odpowiednio wcześniej rozpoznawać ryzyko ale także szybko podejmować ważne decyzje wpływające bezpośrednio na funkcjonowanie kontrahentów kancelarii. Używanie systemów alertujących zmiany w prawie oraz zmiany w otoczeniu biznesowym klientów pozwala zminimalizować i zoptymalizować pracę potrzebną do obsługi takiego procesu, a jednocześnie często poprawić zyskowność i przynieść dodatkowe przychody.

 • Monitorowanie prawa 

  Dynamika zmian prawnych powoduje, że o dostosowaniu do nich swojej organizacji lub klienta trzeba zacząć myśleć, zanim jeszcze nowe przepisy zostaną uchwalone. Wymusza to monitorowanie prac legislacyjnych i analizę ich wpływu na możliwie wczesnym etapie. Dzięki temu kancelaria czy dział prawny uzyskują cenne informacje w kontekście własnej specjalizacji, prowadzonej działalności czy spraw klientów.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Negocjacje

  Negocjacje prawne to proces, w którym strony przeciwne zawierają układ w celu rozwiązania jak największej liczby istniejących problemów prawnych. Proces ten obejmuje wysłuchanie i ewidencję argumentów każdej ze stron oraz analizę wspólnych, jak i rozbieżnych interesów stron zaangażowanych w spór prawny lub układ. Niektóre aspekty negocjacji mogą być wsparte technologią, szczególnie te związane z ustalaniem treści dokumentów, zarządzaniem listą punktów spornych oraz z komunikacją.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Przygotowanie i reprezentacja w sądzie

  Reprezentacja przed sądem to jedna z ważniejszych czynności w pracy prawników. Dobre przygotowanie się do tego momentu pozwala skupić się na najważniejszych kwestiach i odpowiednio reagować na przebieg rozprawy. Zapoznanie się z aktami, przygotowanie notatek, dokumentów i dowodów pozwala zbudować argumentację i linię działania. Nawet z pozoru śmieszne czynności takie jak sprawdzenie planu sądu tak by nie szukać sali minuty przed wyznaczoną godziną są bardzo istotne z punktu widzenia profesjonalnej obsługi naszych klientów. Coraz częściej na sali sądowej pojawiają się urządzenia wspierające pełnomocników, zapewniające dostęp do notatek, dokumentów, wniosków i argumentacji – umiejętne użycie technologii pozwala szybciej reagować i zachować spokój mając wszystko pod ręką.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Strategia procesowa i problemowa

  Prognozowanie i szacowanie szans powodzenia przyszłej lub prowadzonej już sprawy jest kluczowa nie tylko dla klienta ale wszystkich zaangażowanych w proces. Przygotowanie optymalnej strategii nie tylko wynika z doświadczenia, analizy dokumentów i analizy prawnej ale również zwykle obejmuje ocenę zasobów wszystkich stron sporu. Dobra organizacja, ustalenie celów strategicznych, możliwych scenariuszy, czy w końcu analizy potencjalnych kosztów i zysków wymaga dzisiaj podejścia projektowego i użycia narzędzi informatycznych. Narzędzia wizualizacyjne: diagramy przypadków, mapy myśli czy procedury pomagają wychwycić potencjalne rafy oraz wyjaśnić klientowi faktyczną złożoność prowadzonej sprawy.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Tworzenie dokumentów i wzorów

  70-80% operacji biznesowych obraca się wokół danych zawartych w umowach i innych dokumentach prawnych. Z tego powodu sposób ich tworzenia, przechowywania i zarządzania ma ogromny wpływ na funkcjonowanie kancelarii i działu prawnego. Baza dokumentów, wzorów i pism jest cennym źródłem wiedzy, pozwalając obniżyć koszty obsługi nowych klientów i zapewniając spójność prowadzonej działalności. Przy odpowiednim zarządzaniu dokumentami i przy wsparciu technologii wszystkie dane są bezpieczne i jednocześnie łatwo wyszukiwalne oraz gotowe do współdzielenia wewnątrz organizacji.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Zarządzanie faktami i dowodami

  To gromadzenie, przetwarzanie i analiza wszystkich materiałów i dokumentów w ramach prowadzonej sprawy – dostarczonych przez klienta lub pozyskanych z innych źródeł. Systematyka prowadzenia tego rejestru oraz dostosowane narzędzia pozwalają szybciej wyszukiwać niezbędne informacje, chronić dane wrażliwe oraz podejmować właściwsze decyzje procesowe. Technologia w tym zakresie może znacząco pomóc; w przyszłości znaczenia nabierze szczególnie obszar przetwarzania języka naturalnego i sztuczna inteligencja.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Zarządzanie sprawą sądową

  Proces, który dodaje do standardowego zarządzania sprawami klientów specyfikę związaną z informacjami i przebiegiem procesu sądowego. W celu podejmowania właściwych decyzji konieczne jest przechowywanie dodatkowych danych m.in. instancyjności, sądu właściwego, terminów rozpraw, pism przychodzących i całej korespondencji i wielu innych. Dzisiaj to również elektroniczny dostęp do sądu poprzez np. Portal Informacyjny Sądów Powszechnych. Mnogość danych i systemów, z których te dane należy czerpać by mieć pełną informację o bieżącym statusie w jednym miejscu wymusza użycie aplikacji integrujących. Takie programy pozwalają szybko odnaleźć dane i mieć ich pełny przegląd, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo dostępu.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Zastępstwa procesowe

  Reprezentowanie klienta często może się wiązać z koniecznością dotarcia do właściwego prowadzonej sprawie sądu, który może być oddalony o setki kilometrów. Możliwość udzielenia substytucji innemu prawnikowi prowadzącemu kancelarię w pobliżu pozwala obniżyć koszty i zoptymalizować swoją pracę. W celu skutecznego i sprawnego udzielenia substytucji, prócz samego procesu znalezienia właściwej osoby, konieczne jest przekazanie informacji o sprawie docelowemu pełnomocnikowi. Dokumenty, skany, pliki, historia postępowania, maile – najłatwiej i najszybciej udostępniać te dane przez system elektroniczny, który będzie bezpieczny i umożliwi szybkie zapoznanie się z informacjami.

Kliknij w wybrany proces, aby wyświetlić jego opis:
 • Analiza i aktualizacja dokumentów i wzorów

  Prawnik często mierzy się z ogromną ilością dokumentów. W sprawach typu fuzje i przejęcia są ich tysiące lub nawet dziesiątki tysięcy. Jednak bez odpowiednich narzędzi bardzo trudno jest efektywnie analizować dokumenty i zarazem dbać o bezpieczeństwo prawne klientów. Wzory natomiast są bardzo ważnym, autorskim zasobem prawnika, który wymaga stałej aktualizacji; kluczowy jest także monitoring dokumentów powstałych na bazie wzoru.

 • Analiza praktyk i szans procesowych

  Klienci wymagają szybkiej diagnozy co do możliwości wygrania danej sprawy. I to od rekomendacji prawnika zwykle uzależniają swoje dalsze postępowanie. Sam prawnik dokonując takiej analizy, określa również swój koszt pracy i czas potrzebny do reprezentowania klienta. Co ważne, prawnik procesowy – jeśli zyska wsparcie technologii – poświęci więcej uwagi na opracowanie strategii, analizę zachowań drugiej strony czy kreatywne poszukiwanie rozwiązań.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Analiza prawna (legal research)

  Jedna z podstawowych czynności wykonywana przez prawnika. Poprzez identyfikację, wyszukiwanie i agregację danych uzyskuje on informacje niezbędne do wspierania decyzji. Proces wymaga użycia wielu narzędzi i źródeł danych oraz poruszania się po wielu typach dokumentów, w tym ich wersjach czasowych. Powszechne w użyciu są systemy informacji prawnej, których dobra znajomość przyspiesza legal research.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Dzielenie się wiedzą

  Śmiało możemy powiedzieć, że dzielenie się informacjami to „wiedza podniesiona do potęgi”. Jest to szczególnie ważne ze względu na współpracę w ramach organizacji. Ogromne zasoby wiedzy jawnej i ukrytej muszą być bowiem obsługiwane przez dobrze zaplanowany proces, podczas którego pracownicy będą mogli dzielić się informacji. Innymi słowami jest to udostępnianie odpowiedniej wiedzy właściwym osobom we właściwym czasie. Istnieją różne formy udostępniania wiedzy: poprzez pisanie maili, rozmowę, pisanie artykułów czy książek, wykłady i prezentacje, szkolenia, czy wreszcie konwersacje na forach i czatach. Forma tego działania powinna być zakotwiczona w kulturze organizacyjnej, stanowić naturalny element pracy. Dzisiaj technologia bardzo uprościła proces udostępnienia; stał się on wygodny zarówno dla twórcy treści, jak i dla jej odbiorców.

  Eksperckie artykuły i porady:

 • Informowanie klientów o zmianach w prawie

  Zmiany legislacyjne dokonywane są w coraz szybszym tempie. Wpływa to na relacje między kancelariami prawnymi a klientami: kluczowy staje się dobry przepływ informacji. Tym bardziej że czasy, w których przedsiębiorca przynosił do prawnika teczkę z dokumentami i dalej się już nie interesował, minęły. Klienci muszą wiedzieć chociażby, co nowe regulacje oznaczają dla ich firmy i jak przygotować dokumenty, by nie narazić się na konsekwencje.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Monitorowanie biznesu klienta i jego kontrahentów

  Klienci kancelarii reprezentują konkretną specjalizację, branżę w której prowadzą swój biznes. Często sama kancelaria specjalizuje się również w konkretnych aspektach, szukając klientów w specyficznych obszarach rynku. Nowoczesne i proaktywne podejście do obsługi klienta wymaga stałego monitorowania biznesu klientów. Taki proces nie tylko pozwala dobrze i odpowiednio wcześniej rozpoznawać ryzyko ale także szybko podejmować ważne decyzje wpływające bezpośrednio na funkcjonowanie kontrahentów kancelarii. Używanie systemów alertujących zmiany w prawie oraz zmiany w otoczeniu biznesowym klientów pozwala zminimalizować i zoptymalizować pracę potrzebną do obsługi takiego procesu, a jednocześnie często poprawić zyskowność i przynieść dodatkowe przychody.

 • Monitorowanie prawa 

  Dynamika zmian prawnych powoduje, że o dostosowaniu do nich swojej organizacji lub klienta trzeba zacząć myśleć, zanim jeszcze nowe przepisy zostaną uchwalone. Wymusza to monitorowanie prac legislacyjnych i analizę ich wpływu na możliwie wczesnym etapie. Dzięki temu kancelaria czy dział prawny uzyskują cenne informacje w kontekście własnej specjalizacji, prowadzonej działalności czy spraw klientów.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Negocjacje

  Negocjacje prawne to proces, w którym strony przeciwne zawierają układ w celu rozwiązania jak największej liczby istniejących problemów prawnych. Proces ten obejmuje wysłuchanie i ewidencję argumentów każdej ze stron oraz analizę wspólnych, jak i rozbieżnych interesów stron zaangażowanych w spór prawny lub układ. Niektóre aspekty negocjacji mogą być wsparte technologią, szczególnie te związane z ustalaniem treści dokumentów, zarządzaniem listą punktów spornych oraz z komunikacją.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Przygotowanie i reprezentacja w sądzie

  Reprezentacja przed sądem to jedna z ważniejszych czynności w pracy prawników. Dobre przygotowanie się do tego momentu pozwala skupić się na najważniejszych kwestiach i odpowiednio reagować na przebieg rozprawy. Zapoznanie się z aktami, przygotowanie notatek, dokumentów i dowodów pozwala zbudować argumentację i linię działania. Nawet z pozoru śmieszne czynności takie jak sprawdzenie planu sądu tak by nie szukać sali minuty przed wyznaczoną godziną są bardzo istotne z punktu widzenia profesjonalnej obsługi naszych klientów. Coraz częściej na sali sądowej pojawiają się urządzenia wspierające pełnomocników, zapewniające dostęp do notatek, dokumentów, wniosków i argumentacji – umiejętne użycie technologii pozwala szybciej reagować i zachować spokój mając wszystko pod ręką.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Strategia procesowa i problemowa

  Prognozowanie i szacowanie szans powodzenia przyszłej lub prowadzonej już sprawy jest kluczowa nie tylko dla klienta ale wszystkich zaangażowanych w proces. Przygotowanie optymalnej strategii nie tylko wynika z doświadczenia, analizy dokumentów i analizy prawnej ale również zwykle obejmuje ocenę zasobów wszystkich stron sporu. Dobra organizacja, ustalenie celów strategicznych, możliwych scenariuszy, czy w końcu analizy potencjalnych kosztów i zysków wymaga dzisiaj podejścia projektowego i użycia narzędzi informatycznych. Narzędzia wizualizacyjne: diagramy przypadków, mapy myśli czy procedury pomagają wychwycić potencjalne rafy oraz wyjaśnić klientowi faktyczną złożoność prowadzonej sprawy.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Tworzenie dokumentów i wzorów

  70-80% operacji biznesowych obraca się wokół danych zawartych w umowach i innych dokumentach prawnych. Z tego powodu sposób ich tworzenia, przechowywania i zarządzania ma ogromny wpływ na funkcjonowanie kancelarii i działu prawnego. Baza dokumentów, wzorów i pism jest cennym źródłem wiedzy, pozwalając obniżyć koszty obsługi nowych klientów i zapewniając spójność prowadzonej działalności. Przy odpowiednim zarządzaniu dokumentami i przy wsparciu technologii wszystkie dane są bezpieczne i jednocześnie łatwo wyszukiwalne oraz gotowe do współdzielenia wewnątrz organizacji.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Zarządzanie faktami i dowodami

  To gromadzenie, przetwarzanie i analiza wszystkich materiałów i dokumentów w ramach prowadzonej sprawy – dostarczonych przez klienta lub pozyskanych z innych źródeł. Systematyka prowadzenia tego rejestru oraz dostosowane narzędzia pozwalają szybciej wyszukiwać niezbędne informacje, chronić dane wrażliwe oraz podejmować właściwsze decyzje procesowe. Technologia w tym zakresie może znacząco pomóc; w przyszłości znaczenia nabierze szczególnie obszar przetwarzania języka naturalnego i sztuczna inteligencja.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Zarządzanie sprawą sądową

  Proces, który dodaje do standardowego zarządzania sprawami klientów specyfikę związaną z informacjami i przebiegiem procesu sądowego. W celu podejmowania właściwych decyzji konieczne jest przechowywanie dodatkowych danych m.in. instancyjności, sądu właściwego, terminów rozpraw, pism przychodzących i całej korespondencji i wielu innych. Dzisiaj to również elektroniczny dostęp do sądu poprzez np. Portal Informacyjny Sądów Powszechnych. Mnogość danych i systemów, z których te dane należy czerpać by mieć pełną informację o bieżącym statusie w jednym miejscu wymusza użycie aplikacji integrujących. Takie programy pozwalają szybko odnaleźć dane i mieć ich pełny przegląd, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo dostępu.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Zastępstwa procesowe

  Reprezentowanie klienta często może się wiązać z koniecznością dotarcia do właściwego prowadzonej sprawie sądu, który może być oddalony o setki kilometrów. Możliwość udzielenia substytucji innemu prawnikowi prowadzącemu kancelarię w pobliżu pozwala obniżyć koszty i zoptymalizować swoją pracę. W celu skutecznego i sprawnego udzielenia substytucji, prócz samego procesu znalezienia właściwej osoby, konieczne jest przekazanie informacji o sprawie docelowemu pełnomocnikowi. Dokumenty, skany, pliki, historia postępowania, maile – najłatwiej i najszybciej udostępniać te dane przez system elektroniczny, który będzie bezpieczny i umożliwi szybkie zapoznanie się z informacjami.

Kliknij w wybrany proces, aby wyświetlić jego opis:
 • Analiza prawna (legal research)

  Jedna z podstawowych czynności wykonywana przez prawnika. Poprzez identyfikację, wyszukiwanie i agregację danych uzyskuje on informacje niezbędne do wspierania decyzji. Proces wymaga użycia wielu narzędzi i źródeł danych oraz poruszania się po wielu typach dokumentów, w tym ich wersjach czasowych. Powszechne w użyciu są systemy informacji prawnej, których dobra znajomość przyspiesza legal research.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Analiza i aktualizacja dokumentów i wzorów

  Prawnik często mierzy się z ogromną ilością dokumentów. W sprawach typu fuzje i przejęcia są ich tysiące lub nawet dziesiątki tysięcy. Jednak bez odpowiednich narzędzi bardzo trudno jest efektywnie analizować dokumenty i zarazem dbać o bezpieczeństwo prawne klientów. Wzory natomiast są bardzo ważnym, autorskim zasobem prawnika, który wymaga stałej aktualizacji; kluczowy jest także monitoring dokumentów powstałych na bazie wzoru.

 • Monitorowanie prawa

  Dynamika zmian prawnych powoduje, że o dostosowaniu do nich swojej organizacji lub klienta trzeba zacząć myśleć, zanim jeszcze nowe przepisy zostaną uchwalone. Wymusza to monitorowanie prac legislacyjnych i analizę ich wpływu na możliwie wczesnym etapie. Dzięki temu kancelaria czy dział prawny uzyskują cenne informacje w kontekście własnej specjalizacji, prowadzonej działalności czy spraw klientów.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

 • Tworzenie oraz aktualizacja dokumentów

  70-80% operacji biznesowych obraca się wokół danych zawartych w umowach i innych dokumentach prawnych. Z tego powodu sposób ich tworzenia, przechowywania i zarządzania ma ogromny wpływ na funkcjonowanie kancelarii i działu prawnego. Baza dokumentów, wzorów i pism jest cennym źródłem wiedzy, pozwalając obniżyć koszty obsługi nowych klientów i zapewniając spójność prowadzonej działalności. Przy odpowiednim zarządzaniu dokumentami i przy wsparciu technologii wszystkie dane są bezpieczne i jednocześnie łatwo wyszukiwalne oraz gotowe do współdzielenia wewnątrz organizacji.

  Eksperckie artykuły i porady:

  Narzędzia i gotowe rozwiązania LegalTech:

Eksperckie artykuły i porady

Innowacyjne narzędzia pomocne prawnikom

Back To Top