Prawnik 360
Prawo27 października, 2022

Ryzyka związane z prowadzeniem postępowań przed sądami i organami administracji - jak je ograniczyć?

Każdy prawnik zdaje sobie sprawę, że wszczęcie postępowania przed sądem, czy organem administracji nie zawsze musi zakończyć się sukcesem. Ryzyk związanych z prowadzeniem postępowań przed sądami i organami administracji jest wiele i często są one niezależne od prawnika.

Od części społeczeństwa, która z prawem nie ma na co dzień do czynienia, można usłyszeć opinie, że wystarczy mieć dostęp do przepisów prawnych, by wiedzieć jak należy postępować. Nic bardziej mylnego.

Różna wykładnia i praktyka prawa

Proces wykładni (interpretacji) przepisów prawa, który stanowi element procesu stosowania prawa, często nie ogranicza się jedynie do wykładni językowej. Bardzo często trzeba sięgać do wykładni systemowej, czy nawet celowościowej. Niesie to ze sobą ryzyka związane z prowadzonymi postępowaniami opartymi na przepisach prawnych.

Może się bowiem okazać, że w zależności od miejsca, w którym prowadzone są postępowania, praktyka oparta o te same przepisy może być różna. I mowa tu nie tylko o kwestiach proceduralnych, gdzie można dostrzegać pewne odmienności pomiędzy prowadzeniem spraw przez organy administracji czy sądy z różnych ośrodków. Mowa tu o kwestiach zasadniczych dla stron, czy uczestników postępowań, czyli o decyzjach, czy orzeczeniach, w których rozstrzyga się o ich prawach, czy obowiązkach. Dowodem na to są różne linie orzecznicze dotyczące tego samego zagadnienia.

Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy

W efekcie, każdy profesjonalny prawnik, bez dostępu do orzecznictwa, czy dokumentów autorskich takich jak np. komentarze, monografie, linie orzecznicze, procedury i inne dokumenty dostępne w produktach z rodziny LEX'a, nie jest w stanie efektywnie uczestniczyć w obrocie prawnym. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy jest kluczem do zminimalizowania ryzyk związanych z prowadzonymi postępowaniami. Dysponowaniem jedynie tekstami aktów prawnych, to zdecydowanie za mało dla każdego prawnika, który poważnie podchodzi do swojej pracy.

Weryfikacja swojej wiedzy z wiedzą innego eksperta, dostęp do najnowszych zmian w prawie, dostęp do wielu dokumentów związanych z tymi zmianami, czy od dawna obowiązującymi przepisami, to sposób na minimalizację ryzyka popełnienia błędów w prowadzonym postępowaniu, czy szerzej w stosowaniu prawa.

Dlatego też, bez takich produktów jak:

  • LEX Komentarze - ponad 3000 komentarzy do wszystkich dziedzin prawa i najważniejszych ustaw,
  • LEX Monografie - ponad 2000 specjalistycznych publikacji wybitnych prawniczych autorytetów,
  • LEX Navigator - ponad 6000 procedur prawnych pokazanych w formie interaktywnych schematów wraz z praktycznymi wskazówkami, czy
  • Kompas orzeczniczy - ponad 2400 gotowych analiz orzeczeń w formie linii orzeczniczych oraz pakiet nowoczesnych funkcjonalności,

Obecnie trudno skutecznie funkcjonować na rynku prawniczym, czy orzekać w sądach albo wydawać decyzje w postępowaniach administracyjnych. Prawnicy potrzebują z jednej strony dostępu do możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy, a z drugiej strony narzędzi, które pozwolą im łatwo docierać do szczegółowych i ważnych dla nich informacji.

Ryzyko wizerunkowe i finansowe

Z perspektywy radców prawnych, adwokatów, czy innych prawników prowadzących działalność komercyjną, brak inwestycji w odpowiednie narzędzia, niesie ze sobą duże ryzyko obniżenia swojej skuteczności na rynku, co nie może pozostać bez wpływu na wynik finansowy prowadzonej działalności. Słaba skuteczność pełnomocnika procesowego na rynku zwiększa ryzyko wizerunkowe. Duże ryzyko wizerunkowe, czyli po prostu gorsza opinia na rynku, prowadzi do zwiększenia ryzyka finansowego. Ryzyko wizerunkowe, za którym podąża ryzyko finansowe, wydają się zaś ostatnimi rzeczami, na które kancelarie prawne mogą sobie pozwolić.

Wojciech Kowalski
Product manager Działu Legal

Czy znasz LEX Navigator?

Filarem LEX Navigatora są procedury prawne przedstawione za pomocą interaktywnych, czytelnych schematów.

Back To Top