Świadczenia rodzinne

Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Żeby prawidłowo rozpatrywać składane wnioski, potrzebna jest prawidłowa interpretacja przepisów prawa.

Pomagają w tym w szczególności: indywidualne i bezpośrednie konsultacje z ekspertem praktykiem na infolinii LEX POMOC SPOŁECZNA oraz komentarze praktyczne, czyli autorskie opracowania kluczowych zagadnień i problemów spotykanych w codziennej pracy.

Przykładowe komentarze dotyczące tematyki świadczeń rodzinnych to:

  • dochód w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w dobie koronawirusa,
  • zmiana decyzji w sprawie prawa do świadczeń rodzinnych,
  • nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,
  • prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
W LEX Pomoc Społeczna znajdziesz:
Chcesz dowiedzieć się więcej o programie LEX Pomoc Społeczna?
Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
Back To Top