Oceniaj sytuację i kondycję finansową podmiotów

W LEX Informator-Gospodarczy otrzymujesz dostęp do zaawansowanych analiz sytuacji finansowej podmiotów: 1). zawierających dane z 5 ostatnich sprawozdań finansowych kontrahenta (raporty Infocredit) oraz 2). dokumentów finansowych, które są składane przed podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i publikowane w Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Dostęp do raportów Infocredit w LEX IPG

Twoje korzyści:

 • dzięki raportom finansowo-handlowym otrzymujesz przegląd sytuacji finansowej Twoich kontrahentów w porównaniu z konkurencją i branżą,
 • sprawdzisz poziom zadłużenia, rentowność czy wiarygodność kredytową danego przedsiębiorstwa, kontrahenta lub partnera biznesowego,
 • eksportujesz raporty do plików XLS i analizujesz dane wg własnych potrzeb. Możesz też zamówić aktualizację wybranego raportu.
Zamów bezpłatną prezentację

Integracja LEX IPG z Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF)

Twoje korzyści:

 • zyskujesz łatwy i szybki dostęp do kluczowych dokumentów finansowych podmiotów, co ułatwia analizę i podejmowanie decyzji biznesowych,
 • pobierasz z LEX IPG dokumenty finansowe, które są składane przed podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i publikowane w Repozytorium Dokumentów Finansowych, takie jak:
  • roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych),
  • opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,
  • uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego,
  • uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty,
  • sprawozdanie z działalności.
Zamów bezpłatną prezentację

Zajrzyj do innych funkcji LEX Informatora Prawno-Gospodarczego, poza oceną sytuacji i kondycji finansowej podmiotów, i odkryj, jak:

Szybko sprawdzać podmioty lub osoby, z którymi współpracujesz
Więcej >>
Zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego (CRBR)
Więcej >>
Zyskać bieżący dostęp do ogłoszeń Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ)
Więcej >>
Wykrywać powiązania kapitałowe i biznesowe
Więcej >>
Oceniać sytuację i kondycję finansową kontrahentów
Łatwo sprawdzać podmioty w rejestrze VAT
Więcej >>
Poznać historię
zmian w podmiotach
Więcej >>
Monitorować zmiany w podmiotach (alerty)
Więcej >>

Chcesz skutecznie sprawdzić swoich kontrahentów? Zyskać więcej informacji o ich rzeczywistej sytuacji gospodarczej?
Poznaj LEX Informator Prawno-Gospodarczy!
Back To Top