Two employees breaking ground sharing expertise and building strategies
API IPG

Usługa, która umożliwia bezpośredni transfer informacji o podmiotach gospodarczych i osobach do wewnętrznych systemów, takich jak CRM czy ERP.

Dzięki temu dane z MSiG oraz ich zmiany automatycznie trafiają do systemu, natychmiast aktualizując zawarte w nim informacje.

Korzyści dla Twojej firmy

Case studies

Weryfikacja powiązań

Banki - departamenty oceny ryzyka

Problem: czasochłonność zadań

Podczas badania zdolności kredytowej podmiotów sprawdzane są ich wszelkie powiązania, szczególności te wynikające z KRS. Analiza sieci powiązań między setkami podmiotów, choć konieczna, jest jednak czasochłonna i mocno angażuje pracowników.

Rozwiązanie

Dzięki nowej usłudze API IPG zaledwie 1 zapytaniem można uzyskać WIARYGODNE informacje o aktualnych powiązaniach między przedsiębiorstwami. Nie ma potrzeby poprawiania zaciąganych danych. To wszystko oznacza znaczącą oszczędność czasu.

Weryfikacja danych podstawowych

Kancelaria komornicza

Problem: błędy w podstawowych danych

Sporządzone pismo procesowe powinno zawierać poprawne dane teleadresowe. Jednak sprawdzanie danych dłużnika jest nie tylko czasochłonne, ale niesie także ryzyko użycia błędnych lub nieaktualnych informacji.

Rozwiązanie

API IPG importuje dane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu system wyświetla najbardziej aktualne dane. W ten sposób uniknie się popełnienia błędu dzięki automatycznemu sprawdzeniu (walidacji) takich danych jak KRS, NIP, REGON, nazwa przedsiębiorstwa, adres czy też imię i nazwisko osoby oraz jej nr PESEL. Wszystko bez konieczności codziennego, ręcznego sprawdzania danych.


Monitoring upadłości

Firma windykacyjna

Problem: Brak wiedzy o upadłości podmiotu

Brak informacji od klienta o upadłości dłużnika powoduje poniesienie dodatkowych kosztów z powodu zgłoszenia tego faktu do sądu po terminie.

Rozwiązanie

Nowa usługa pozwoli na bieżąco monitorować przedsiębiorstwa znajdujące się w bazie firmy. Wysyłając zapytanie o podmiot, użytkownik otrzyma jego aktualny status, dzięki czemu dowie się o upadłości znacznie szybciej. W ten sposób uniknie dodatkowych kosztów procesowych.


Status kontrahenta

Przedsiębiorstwo

Problem: Brak aktualnych informacji

Częste zmiany w reprezentacji podmiotu, brak informacji o jego upadłości, wszczętym postępowaniu likwidacyjnym lub układowym może skutkować m.in. podpisaniem z nim umowy, która jest nieważna bądź przyniesie poważne konsekwencje wynikającymi z niewypłacalności podmiotu.

Rozwiązanie

Dzięki API IPG – w momencie zapytania o status kontrahenta – użytkownik w czasie rzeczywistym otrzyma aktualne dane. W ten sposób dowie się m.in. o upadłości danego podmiotu i szybko zrezygnuje ze współpracy z niewypłacalnym kontrahentem.

Back To Top