Pakiet jest przeznaczony dla pracowników odpowiedzialnych za sprawy oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zakres tematyczny:

 • zasady finansowania oświaty, udzielania i rozliczania dotacji i subwencji dla szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych,
 • reforma oświaty (harmonogramy, zadania, role),
 • procedury konkursowe na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
 • tworzenie i przekształcanie szkół,
 • prowadzenie oraz sprawowanie nadzoru nad placówkami oświatowymi.

Pakiet Prawa Oświatowego:

 • Wspiera w sprawnym wdrażaniu zmian prawnych: reforma oświaty, zmiany w Karcie Nauczyciela, finansowanie zadań oświatowych,
 • Pomaga w przeprowadzaniu konkursów na dyrektorów szkół czy przedszkoli,
 • Przyspiesza prawidłowe udzielanie i rozliczanie dotacji,
 • Pomaga w prawidłowym przeprowadzaniu postępowań konkursowych dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
 • Pomaga w tworzeniu placówek, prowadzeniu oraz sprawowaniu nadzoru nad placówkami oświatowymi,
 • Ułatwia udzielanie i rozliczanie dotacji szkołom, przedszkolom i placówkom niepublicznym na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,
 • Ułatwia organizację dowozu dzieci i młodzieży do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
 • Usprawnia sprawowanie nadzoru i prowadzenie polityki kadrowej.
W pakiecie Prawo Oświatowe znajdują się również:
*Dostępność usługi zależy od wersji pakietu.

Eksperci:

Agata Piszko
Ekspert ds. prawa oświatowego, Infolinia merytoryczna: prawo oświatowe

Członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie.

Izabela Suckiel

Nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o serwisie LEX Administracja?
Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
Back To Top