Nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, trener w programach ogólnopolskich.

Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Autorka wielu artykułów i ponad 30 programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli.


Back To Top