Ustawa dotyczy dostępności treści stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zasadami WCAG 2.1, które zawierają zbiór zaleceń tworzenia takich stron. Ustawa nakłada liczne obowiązki na podmioty publiczne, w tym jednostki sektora finansów publicznych.

Program LEX Baza Dokumentów jest zgodny z WCAG 2.1. Oznacza to, że spełnia wytyczne wynikające z 4 zasad WCAG 2.1, takich jak:

  1. Postrzegalność – informacje oraz komponenty interfejsu są dostępne dla zmysłów (np. wysoki kontrast i odpowiednio duża czcionka dla osób niedowidzących),
  2. Funkcjonalność – komponenty interfejsu oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia (np. dostępność z klawiatury, myszka, touchpad),
  3. Zrozumiałość – informacje oraz obsługa interfejsu muszą być zrozumiałe (intuicyjność),
  4. Rzetelność – treść musi być opublikowana, tak aby mogła być skutecznie interpretowana / wyświetlana np. przez przeglądarki.

LEX Baza Dokumentów posiada m.in. specjalny moduł PSI (Publiczny System Informacji), który umożliwia publikację wybranych dokumentów w Internecie zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1.

Zamów prezentację
Chcesz dowiedzieć się więcej o LEX Baza Dokumentów?

Umów się na bezpłatną prezentację programu

Back To Top