Godzina: 11:05 - 11:50, Ścieżka: Doradcy Podatkowi

Krótki przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych za pierwsze półrocze 2021 r. będzie dotyczył wyroków stanowiących kontynuację orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (m.in. wyroków w sprawie Grupy Warzywnej czy Glencore); uchwał NSA (I FPS 1/21 czy II FPS 1/21) dotyczących biegu terminu przedawnienia oraz źródeł przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych i ich wpływu na orzecznictwo sądów administracyjnych. W trakcie wykładu zostanie również omówiony wyrok NSA dotyczący pełnomocnictwa (III FSK 2552/21) oraz wyrok NSA dotyczący beneficial owner (II FSK 240/21).

Dagmara Dominik-Ogińska
dr
Doktor prawa, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Absolwentka: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Powrót do programu