Program:

  1. Jak precyzyjne mają być odesłania do przepisów Kodeksu pracy w treści informacji?
  2. Czy można ogólnie opisać dwa wymiaru urlopu wypoczynkowego?
  3. Czy informacja powinna mieć żeńską i męską odmianę?
  4. Czy w punkcie dotyczącym wynagrodzeń uwzględniamy świadczenia socjalne?
  5. Jak prawidłowo opisać przerwy w czasie pracy, skoro 15-minutowe dodatkowe przerwy zależą od czasu faktycznie przepracowanego?
  6. Jaki powinien być zakres informacji w odniesieniu do godzin nadliczbowych?
  7. Czy zasady przemieszczania się powinny być uzupełnione także w przypadku pracowników mobilnych?
  8. Czy należy uwzględnić w informacji urlopy związane z rodzicielstwem?
  9. Kiedy niewręczenie informacji może być uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracownika?
  10. Kiedy mamy do czynienia z rażącym naruszeniem prawa przy braku aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia?
Łukasz Prasołek

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Powrót do programu
Back To Top