W ostatnim czasie (przynajmniej od roku) przy okazji różnych wypowiedzi prasowych przedstawicieli Ministerstwa Finansów padały głosy o planowanej likwidacji kontroli podatkowej oraz zmianach w zakresie przedawnienia zobowiązań podatkowych. Jednocześnie doświadczenia ostatnich lat pokazują, jak zmienia się sposób podejścia administracji skarbowej do weryfikowania tego, czy podatnicy prawidłowo wywiązują się ze swoich obowiązków. W ostatnim czasie dostrzeżemy wzmożone zainteresowanie ze strony organów podatkowych wszczynaniem postępowań karnych skarbowych. Próbując zdiagnozować przyczynę takiego stanu rzeczy, w toku szkolenia zwrócona zostanie uwaga na pewne wątpliwości, jakie mogą powstawać na styku postępowania podatkowego oraz postępowania karnego skarbowego. Problematyka wzajemnych relacji zostanie przedstawiona z perspektywy osoby zajmującej się prawem podatkowym, a zatem kwestie odnoszące się do postępowania karnego skarbowego, czy szerzej procedury karnej, zostaną przedstawione w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wskazania dylematów mających swoje istotne znaczenie w toku postępowania podatkowego, a następnie w toku dokonywanej przez sądy administracyjne kontroli decyzji wydawanych przez organy podatkowe.

Prelegentem będzie doświadczony adwokat i jednocześnie doradca podatkowy, który reprezentuje korporacje, jak i osoby fizyczne w toku kontroli podatkowych i celnych skarbowych oraz broni podatników w toku postępowań karnych skarbowych.

Szkolenie będzie bardzo wartościowe szczególnie dla doradców podatkowych reprezentujących podatników w sporach podatkowych z administracją skarbową.

Program:

  1. Dobór tematu (dlaczego nie o Polskim Ładzie?)
  2. Tendencje w kontrolach doświadczenia okresu covidowego
  3. Planowane zmiana w zakresie procedur służących weryfikacji rozliczeń podatkowych
  4. Czy „miękkie” kontrolowanie spraw podatkowych to lepsze rozwiązanie dla podatników?
  5. Czego można spodziewać się po ustawodawcy? Czy zrezygnujemy z przedawnienia?
  6. Skąd takie zainteresowanie k.k.s. ze strony organów już na wczesnym etapie kontroli, a niekiedy równolegle z samą kontrolą?
  7. Czy nadal funkcja egzekucyjna prawa karnego skarbowego ma kluczowe znaczenie?
  8. Dlaczego na aktualności zyskuje potrzeba przewidywania ruchów skarbówki w toku przenikania się procedur?
  9. Podsumowanie i wprowadzenie do sesji pytań i odpowiedzi
Dariusz Strzelec

Profesor w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym. Przewodniczący Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Powrót do programu
Back To Top