Przedmiotem wykładu będzie piękna katastrofa bardzo prostego podatku – podatku od nieruchomości. Nie ma tu wyszukanych konstrukcji przedmiotu opodatkowania, takich jak obrót czy dochód. Opodatkowane jest to, co widzimy, dotykamy. Udało się jednak w tym podatku zepsuć wszystko, co można. Do przepisów nieprzemyślanych chyba się przyzwyczailiśmy. Tu jednak sytuacja jest szczególna. Gdy przez kilkanaście lat Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny ostrzegają, że źle się dzieje, to można by oczekiwać reakcji prawodawcy. Tak postępowałby mityczny „racjonalny prawodawca”. Ale jest też inny rodzaj prawodawcy – prawodawca leniwy, który czeka, aż problemy się same rozwiążą, bo jakoś to będzie, skoro tyle już lat jakoś to trwało. Tematem wykładu będą właśnie skutki lenistwa prawodawcy. Przy okazji zostaną omówione próby ratowania podatku od nieruchomości w orzecznictwie TK i NSA.

Prelegent postara się wykazać, że dobre intencje sędziów niewiele dadzą, bo to nie sądy są od pisania prawa. Nie da się napisać w Sądach i Trybunałach regulacji podatkowej, gdy ta napisana w Sejmie nie nadaje się do użytku.

Program:

  1. Opodatkowanie majątku – częściowo wartość, częściowo powierzchnia
  2. Prawo budowlane – pomoc czy pułapka?
  3. Wyrok TK z 13.09.2011 r. (P 33/09) o opodatkowaniu budowli – pierwsze ostrzeżenie TK
  4. Postanowienie sygnalizacyjne z 15.12.2020 r. (S 3/20) o opodatkowaniu budowli – drugie ostrzeżenie TK
  5. Postanowienie sygnalizacyjne NSA z 22.10.2018 r. (II FSK 2983/17) – czyli: tak się nie tworzy prawa, Panie Premierze!
  6. Wyrok TK z 13.12.2017 r. (SK 48/15) o reklasyfikacji budynków na budowle – definicja legalna to definicja legalna i koniec dyskusji
  7. Uchwała NSA z 29.09.2021 r. (III FPS 1/21) o reklasyfikacji budynków w budowle – gdy NSA zgadza się z TK, nie zgadzając się z TK, czyli o poszukiwaniu lepszego prawa niż zapisane w ustawie
  8. Wyrok TK z 4.07.2023 r. (SK 14/21) – zdenerwowany TK i odroczona kara za lenistwo legislacyjne
  9. Czy tylko obiekty budowlane są problemem?
  10. Gdzie jest ratunek przed katastrofą?
Wojciech Morawski
Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: 0000-0002-2396-9434

Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pełni też funkcję pełnomocnika Dziekana WPiA ds. kierunku Doradztwo Podatkowe oraz zastępcy kierownika Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK, który współtworzył.
Powrót do programu
Back To Top