Rok 2021 był bardzo burzliwy w obszarze zmian w prawie – było to m.in. wdrożenie przepisów związanych z AML, przygotowanie się do implementacji nowej rekomendacji R i Z oraz zmiany w realizacji nadzoru nad rynkiem finansowym.

Już samo czuwanie nad aktualnością procedur, regulaminów czy dostosowywaniem narzędzi informatycznych do zmian prawnych jest dużym wyzwaniem i powoduje, że ryzyko popełnienia błędu rośnie…

W tym kontekście sprawne posługiwanie się rzetelnymi informacjami dostępnymi w systemie LEX zwiększa bezpieczeństwo podejmowanych decyzji. Z kolei zastosowane w LEX narzędzia automatyzują szereg rutynowych czynności realizowanych przez pracowników banków. Warto je poznać i ułatwić sobie pracę!

Z tego powodu serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie online, które przygotowaliśmy specjalnie z myślą o pracownikach banków zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Podczas webinarów przedstawimy Państwu najważniejsze elementy systemu LEX oraz dokumenty autorskie ułatwiające codzienną pracę.

Proponujemy dwa dogodne terminy:

 • 23 listopada, godz. 14:00 – 15:00
 • 29 listopada, godz. 10:00 – 11:00

Tematyka szkoleń

1. Pytania i odpowiedzi w LEX

Odpowiedzi na pytania użytkowników LEX udzielają uznani eksperci – praktycy z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z bankami czy instytucjami nadzoru. Wyjaśniają oni zagadnienia tematyki bankowej w ramach odpowiedzi e-mailowych. Każda odpowiedź zawiera uzasadnienie oraz informację o jej autorze.

Wybrane pytania, na które eksperci udzielili odpowiedzi w ostatnim czasie:

 • Czy bank spółdzielczy jest obowiązany do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?
 • Jak długo bank spółdzielczy powinien przechowywać raporty pokontrolne?
 • Co musi być podstawą założenia rachunku rolniczego?

2. Bieżąca obsługa – wsparcie ekspertów

W LEX nasi użytkownicy, oprócz informacji o licznych zmianach w prawie, znajdą także omówienia najczęściej występujących problemów, z jakimi mierzą się w bieżącej obsłudze:

 • Opłaty i prowizje za czynności związane z prowadzeniem rachunku bankowego
 • Uprawnienie banków do kopiowania dokumentów tożsamości
 • Aneksy do umów kredytowych a obowiązki informacyjne względem klienta

3. AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Jak się odnaleźć w morzu regulacji? W tym pomagają nasi autorzy, którzy w poniższych komentarzach praktycznych rozwiewają wątpliwości związane z nowelizacją ustawy AML:

 • Nowe przepisy AML – wyzwanie dla narzędzi informatycznych wspierających instytucje obowiązane
 • Transakcja okazjonalna na gruncie ustawy AML
 • Nowelizacja ustawy AML – nowe obowiązki dla banków

4. Najważniejsze zmiany w prawie

Przy tak dużej zmienności prawa odnalezienie się w jego meandrach nie jest łatwym zadaniem. Dlatego użytkowników LEX z wyprzedzeniem informujemy o planowanych zmianach w przepisach – poprzez alerty, komentarze praktyczne, szkolenia online czy wiadomości z serwisu Prawo.pl

Prelegent

Katarzyna Łaniewska – Business Development Manager, Wolters Kluwer Polska

Serdecznie zapraszamy!

Aby zapisać się na szkolenie, wypełnij formularz.

Back To Top