Rok 2021 był bardzo burzliwy w obszarze zmian w prawie – było to m.in. wdrożenie przepisów związanych z AML, przygotowanie się do implementacji nowej rekomendacji R i Z oraz zmiany w realizacji nadzoru nad rynkiem finansowym.

Już samo czuwanie nad aktualnością procedur, regulaminów czy dostosowywaniem narzędzi informatycznych do zmian prawnych jest dużym wyzwaniem i powoduje, że ryzyko popełnienia błędu rośnie…

W tym kontekście sprawne posługiwanie się rzetelnymi informacjami dostępnymi w systemie LEX zwiększa bezpieczeństwo podejmowanych decyzji. Z kolei zastosowane w LEX narzędzia automatyzują szereg rutynowych czynności realizowanych przez pracowników banków. Warto je poznać i ułatwić sobie pracę!

Z tego powodu serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie online, które przygotowaliśmy specjalnie z myślą o pracownikach banków zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Podczas webinarów przedstawimy Państwu najważniejsze elementy systemu LEX oraz dokumenty autorskie ułatwiające codzienną pracę.

Proponujemy dwa dogodne terminy:

 • 23 listopada, godz. 14:00 – 15:00
 • 29 listopada, godz. 10:00 – 11:00

Tematyka szkoleń

1. Pytania i odpowiedzi w LEX

Odpowiedzi na pytania użytkowników LEX udzielają uznani eksperci – praktycy z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z bankami czy instytucjami nadzoru. Wyjaśniają oni zagadnienia tematyki bankowej w ramach odpowiedzi e-mailowych. Każda odpowiedź zawiera uzasadnienie oraz informację o jej autorze.

Wybrane pytania, na które eksperci udzielili odpowiedzi w ostatnim czasie:

 • Czy bank spółdzielczy jest obowiązany do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?
 • Jak długo bank spółdzielczy powinien przechowywać raporty pokontrolne?
 • Co musi być podstawą założenia rachunku rolniczego?

2. Bieżąca obsługa – wsparcie ekspertów

W LEX nasi użytkownicy, oprócz informacji o licznych zmianach w prawie, znajdą także omówienia najczęściej występujących problemów, z jakimi mierzą się w bieżącej obsłudze:

 • Opłaty i prowizje za czynności związane z prowadzeniem rachunku bankowego
 • Uprawnienie banków do kopiowania dokumentów tożsamości
 • Aneksy do umów kredytowych a obowiązki informacyjne względem klienta

3. AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Jak się odnaleźć w morzu regulacji? W tym pomagają nasi autorzy, którzy w poniższych komentarzach praktycznych rozwiewają wątpliwości związane z nowelizacją ustawy AML:

 • Nowe przepisy AML – wyzwanie dla narzędzi informatycznych wspierających instytucje obowiązane
 • Transakcja okazjonalna na gruncie ustawy AML
 • Nowelizacja ustawy AML – nowe obowiązki dla banków

4. Najważniejsze zmiany w prawie

Przy tak dużej zmienności prawa odnalezienie się w jego meandrach nie jest łatwym zadaniem. Dlatego użytkowników LEX z wyprzedzeniem informujemy o planowanych zmianach w przepisach – poprzez alerty, komentarze praktyczne, szkolenia online czy wiadomości z serwisu Prawo.pl

Prelegent

Katarzyna Łaniewska – Business Development Manager, Wolters Kluwer Polska

Serdecznie zapraszamy!

Aby zapisać się na szkolenie, wypełnij formularz.

You are missing something amazing

Please accept cookies to see the form. You can update your preferences by clicking the button below and accepting all cookies. For more information, please review our Privacy & Cookie Notice.

Back To Top