Program szkolenia

I Część

 1. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawa)
  • co ważnego dla samorządów znajduje się w przepisach specustawy?
  • jak LEX pomaga samorządom wspierającym uchodźców i ukraińskie społeczności lokalne?
 2. Obrona Ojczyzny
  • nowa ustawa - nowe czy stare obowiązki?
 3. Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych
  • rejestr umów zacznie funkcjonować już niebawem, a wątpliwości co do niego się mnożą - gdzie szukać odpowiedzi na pytania w sprawie rejestru?
 4. Dyrektywa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o sygnalistach)
  • na jakim etapie są prace nad polską ustawą?
  • co samorządy powinny już w tej chwili mieć wdrożone w związku z ochroną sygnalistów?
 5. Prawne aspekty działalności JST w mediach społecznościowych
  • na co zwrócić uwagę, gdy samorząd podejmuje działalność w mediach społecznościowych? Prawa autorskie, ochrona wizerunku i danych osobowych czy dostęp do informacji publicznej - jest wiele aspektów wymagających odpowiednich działań.

II Część

 1. Automatyzacja w zakresie monitorowania zmian w prawie w urzędzie (alerty przychodzące na skrzynkę e-mail!).
 2. Formy i zasady konsultacji z ekspertami merytorycznymi (baza pytań, komunikacja mailowa, telefoniczna).
 3. Rozwój kompetencji pracowników urzędu - uczestniczenie w szkoleniach online „na żywo” z możliwością zadawania pytań lub korzystanie z nagrań zamieszczonych w serwisie.
 4. Kontrola uchwał pod kątem zmieniających się podstaw prawnych – unikatowa funkcjonalność Zegara legislacyjnego.
 5. Usprawnienia w dotarciu do często poszukiwanych zasobów np. samodzielne tworzenie indywidualnych paneli na pulpicie LEX zawierających kluczowe i często przeglądane zbiory dokumentów przez danego użytkownika.
 6. Automatyzacja w zakresie dotarcia do nowych dokumentów w LEX pod kątem wybranego problemu (aktualizujące się listy wynikowe złożone np. z poradników, szkoleń czy też pytań innych użytkowników do wybranego problemu, a nie tylko jednego przepisu).

Czas trwania szkolenia: 60 minut

Prelegenci

Ewa Pomian-Jażdżewska
Ekspert ds. produktowych Wolters Kluwer Polska.
Bartosz Starczewski
Product manager administracja publiczna w Wolters Kluwer Polska.
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu!
Wydarzenie przeznaczone jest w szczególności dla kadry zarządzającej oraz włodarzy w jednostkach samorządu terytorialnego.
Back To Top