Za nami bardzo trudny rok 2022, który obfitował w zmiany przepisów i zwroty akcji. Po nieudanej rewolucji podatkowej, przez którą musieliśmy przejść na początku roku i bałaganie jaki powstał po wejściu w życie Polskiego Ładu, przyszedł czas poprawiania i doprecyzowywania przepisów. Jednak, o ile w negatywnej ocenie pierwszych sześciu miesięcy tego roku wszyscy są zgodni, to opinie na temat II półrocza nie są już tak jednoznaczne.

Z jednej strony cieszy, że Ministerstwo Finansów postanowiło naprawić przepisy, które w nieprzemyślany sposób wprowadziło na początku 2022 r., ale z drugiej strony pozostaje przekonanie, że przecież można było tego uniknąć. Wystarczyło wsłuchać się w głos ekspertów i podatników przed wprowadzeniem Polskiego Ładu, a nie dopiero wtedy gdy zaczęły się mnożyć wątpliwości i problemy. Co więcej, naprawianie tak złych przepisów w trakcie roku podatkowego wymusiło przyjęcie rozwiązań, które do tej pory nie były spotykane w polskim systemie podatkowym. Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania po zakończeniu roku podatkowego, wsteczne stosowanie niektórych przepisów i zmiana zasad rozliczeń w trakcie roku spowodowały dużą niepewność wśród podatników. W konsekwencji, pomimo iż większość zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu 2.0 i 3.0 jest korzystna dla podatników, to pogłębiło się przekonanie o niejasności i skomplikowaniu tych przepisów.

Na te negatywne odczucia z pewnością wpływ ma również częstotliwość wprowadzania zmian w podatkach. W II połowie 2022 r. nadal kontynuowany był rosnący trend pod względem liczby publikowanych aktów z zakresu podatków oraz częstotliwości ogłaszania zmian.

Jak w tej sytuacji odnaleźć się w zmianach i nowych przepisach?

Zapraszamy do zapoznania się z raportem zmian prawa podatkowego „Podatkowy rollercoaster, czyli codzienność księgowych i doradców podatkowych – IV edycja”. Celem publikacji jest omówienie skali zmian przepisów podatkowych w II półroczu 2022 r.

Wypełnij formularz, aby otrzymać raport
Wypełnij formularz, aby otrzymać raport:

Zawartość raportu

W raporcie zmian prawa podatkowego znajdziesz m.in.:

  • zmiany przepisów podatkowych,
  • omówienie najważniejszych zmian przepisów w II połowie 2022 r. oraz komentarze ekspertów do tych zmian,
  • statystyki wydanych orzeczeń oraz interpretacji,
  • omówienie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości oraz orzeczeń wydanych przez polskie sądy,
  • trendy kontroli podatkowych,
  • postępowanie karne skarbowe w 2022 r.,
  • co czeka podatników w nadchodzącej przyszłości.

Raport został przygotowany przez zespół ekspertów Wolters Kluwer

Fragment raportu

W II połowie 2022 r. nasz ustawodawca kontynuował dużą aktywność w zakresie wprowadzanych zmian w przepisach podatkowych, co przełożyło się na jeszcze wyższą niż w pierwszych 6 miesiącach tego roku liczbę opublikowanych aktów (wzrost o 5%).

W rezultacie obecny rok zajmuje drugie miejsce pod względem opublikowanych aktów z zakresu podatków w latach 2015–2022, ustępując tylko rekordowej jak do tej do tej pory liczbie aktów z roku 2018.

Podatkowy rollercoaster, czyli codzienność księgowych i doradców podatkowych.
Raport zmian prawa podatkowego – II półrocze 2022 r.

Komentarze ekspertów

Dane statystyczne zostały opatrzone komentarzami ekspertów, znanych i cenionych w branży księgowo-podatkowej.
Przedstawiamy wybrane fragmenty komentarzy.

Radosław Kowalski
Radosław Kowalski
Doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Doradztwa PodatkowegoJednym słowem, obiektywna ocena zmian Polskiego Ładu 2.0 to zadanie niemal niewykonalne. Dobrze, że prawodawca zdecydował się na takie zmiany, szkoda, że musiał posuwać się takiego desperackiego ruchu…

wojciech_morawski_640x960.jpg
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny

Podejście WSA w Gliwicach jest dość konserwatywne. Sąd nie dopasowuje swych poglądów do zmieniających się realiów. Nie sądzę, aby zawsze było to zarzutem, gdyż to nie sąd powinien tworzyć prawo w Polsce. Ale czy prawo podatkowe nie będzie musiało zareagować na upowszechnienie pracy zdalnej? Prawdopodobnie tak się stanie, ale lepiej, aby odbyło się to w drodze zmiany prawa, a nie zmiany jego wykładni.

Agnieszka Wesołowska
Agnieszka Wesołowska
Doradca podatkowyTezy tego orzeczenia mają bardzo duże znaczenie dla krajowych podatników. Przede wszystkim podatnicy działający w oparciu o przepisy u.p.t.u. mogą dopatrywać się prawa do odliczenia VAT w przypadkach, gdy warunki materialne nie budzą wątpliwości, a ich kontrahenci nie wystawili, z przyczyn niezależnych od nich, faktur VAT. Oczywiście, prawo to będzie zagwarantowane po szczegółowej analizie konkretnych zapisów umownych, niemniej nie ma wątpliwości, że dla podatników otworzyła się de facto nieznana dotąd furtka dotycząca rozliczania VAT naliczonego.

Magdalena Jaworska
Magdalena Jaworska
Doradca podatkowy, radca prawny, partner w Quidea

Nadal jednak uważam, że sama instytucja interpretacji podatkowych jest obecnie bardzo potrzebna i może stanowić istotne narzędzie zabezpieczenia prawidłowości rozliczeń podatkowych i w praktyce zapewnić podatnikom święty spokój podczas kontroli. Co więcej, z praktyki jasno wynika, że sama znajomość przepisów podatkowych już nie wystarcza, żeby prawidłowo dokonywać rozliczeń podatkowych. W celu zachowania należytej staranności w rozliczeniach podatkowych podatnicy coraz częściej muszą sięgać po stanowisko fiskusa wskazane właśnie w interpretacjach podatkowych.

Michał Wojtas
Michał Wojtas

Doradca podatkowy, doradca sukcesyjny, wspólnik w Kancelarii WOJTAS i ZAJĄC Sp.k., autor procedur podatkowych w LEX Navigator Procedury Podatkowe

Nikt – ani podatnicy, ani eksperci i zapewne sami urzędnicy – nie ma wątpliwości, że prawo podatkowe w Polsce będzie kiedyś prostsze i bardziej czytelne. Trend od lat jest jeden – więcej przepisów, gorsza jakość stanowienia prawa i częste zmiany. Taka sytuacja generuje coraz to nowe ryzyka podatkowe i zwiększa te już istniejące. Powoduje także, że z jednej strony organy podatkowe wydają objaśnienia podatkowe lub ogólne interpretacje podatkowe, a z drugiej – podatnicy, nie mając innego wyjścia, występują wciąż o nowe interpretacje.

Dominik Niewadzi
Dominik Niewadzi
Doradca podatkowy, menadżer w ALTO Taxk.p.c.

Jak się wydaje, problem, który był przedmiotem interpretacji, został ostatecznie „zarządzony”. Trudno jednak nie zauważyć, że tego typu sytuacje podkopują pewność prawa wśród przedsiębiorców, którzy przez kilka miesięcy nie byli pewni, czy złożone przez nich oświadczenia będą skuteczne i w praktyce byli obciążani podatkiem. Z pewnością zwolnienie „podatkowego rollercoastera” sprawiłoby, że z takimi sytuacjami mielibyśmy do czynienia rzadziej.

Podatkowy rollercoaster, czyli codzienność księgowych i doradców podatkowych.
Raport zmian prawa podatkowego – II półrocze 2022 r.

Nie mam programu LEX Księgowość i chcę dowiedzieć się więcej na jego temat

kv-LEX-Ksiegowosc-1920x1280-v1
LEX Księgowość

LEX Księgowość to program online, dzięki któremu zyskasz praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków, wzory przydatnych dokumentów, innowacyjne narzędzia (wzorcowy plan kont, matryca stawek VAT) oraz wsparcie ekspertów.

Back To Top