Ochrona sygnalistów – kilka słów o poradniku

Prace nad polską ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, mającą implementować unijne przepisy, wywołały nad Wisłą niemałe poruszenie. Wynika ono po części z faktu, że instytucja tzw. sygnalistów jest w naszych realiach czymś nowym.

Duże znaczenie ma również to, że osoba informująca o nieprawidłowościach wiąże się w świadomości społecznej z pejoratywnymi skojarzeniami, prowadząc do zderzenia się obowiązków prawnych z dylematami moralnymi. Wreszcie duża część nieporozumień co do sensu wprowadzanych w Polsce przepisów wynika z braku wiedzy na temat przepisów…

Mamy nadzieję, że eksperckie i praktyczne treści zawarte w tym poradniku pomogą wyjaśnić najczęściej spotykane wątpliwości z zakresu ochrony sygnalistów.

Zapraszamy do zapoznania się z e-bookiem „Ustawa o ochronie sygnalistów. Jak prawidłowo wdrożyć przepisy w firmie i jednostkach publicznych ”. Został on opracowany przez twórców elektronicznego systemu do zarządzania zgłoszeniami sygnalistów - SygnaApp.pl, partnera platformy LEX Hub

Wypełnij formularz, aby otrzymać dostęp do poradnika:

Wszystko, co musisz wiedzieć o ochronie sygnalistów

Najważniejsze zagadnienia, które wyjaśniają eksperci:
 • Cel przepisów o ochronie sygnalistów
 • Kto może zostać sygnalistą?
 • Podmioty prawne objęte ustawą o sygnalistach
 • Naruszenia objęte ustawą
 • Co powinno zawierać zgłoszenie sygnalisty
 • Zakazane działania odwetowe
 • Kiedy sygnalista nie podlega ochronie
 • Co powinna zawierać wewnętrzna procedura
 • Czynności w ramach działań następczych
 • Projektowanie systemu przyjmowania zgłoszeń
 • Korzyści z elektronicznego systemu zgłoszeń
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.
„Ustawa o ochronie sygnalistów. Jak prawidłowo wdrożyć przepisy w firmie i jednostkach publicznych”

Fragmenty poradnika

 • Jaki jest cel przepisów o ochronie sygnalistów?

  Przepisy ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. ustawa o ochronie sygnalistów), wdrażającej rozwiązania dyrektywy UE, wprowadzają w sposób powszechny i szeroki do polskiego systemu prawa instytucję whistleblowingu, która od wielu lat jest obecna w kulturach prawnych państw zachodnich. Wprowadzane przepisy realizować mają dwa podstawowe cele:

  » przeciwdziałanie naruszeniom prawa w istotnych dla interesu publicznego obszarach (np. zamówieniach publicznych, rynkach finansowych, bezpieczeństwie produktów czy ochrony danych osobowych) m.in. poprzez wprowadzenie kanałów zgłaszania nieprawidłowości w organizacjach z sektora prywatnego i publicznego, a także obowiązku prowadzenia postępowań wyjaśniających;

  » zapewnienie ochrony prawnej osobom zgłaszającym te naruszenia, które mogą spotkać się z działaniami odwetowymi w związku z dokonanymi zgłoszeniami.

 • Kto może zostać sygnalistą w organizacji?

  Sygnalista nie jest pojęciem występującym w polskiej ustawie o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – tam jest mowa o „zgłaszającym”. Pojęcie „sygnalisty” pojawiło się w polskiej wersji językowej dyrektywy UE i na tyle do niego przywykliśmy, że dzisiaj jest powszechnie używane.

  Celem działalności sygnalistów ma być przekazywanie informacji o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, a więc ze względu na całokształt okoliczności towarzyszących wykonywaniu pracy, niezależnie czy na podstawie umowy o pracę czy na innej podstawie (np. umowie cywilnoprawnej).

  Sygnalistą może zostać każdy, kto miał styczność z daną organizacją, niezależnie od podstawy prawnej i formy świadczenia pracy, jak również niezależnie od tego, czy dany stosunek prawny ma zostać dopiero nawiązany, czy już ustał.

 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych

  Rejestr zgłoszeń wewnętrznych to dokument, w którym będą znajdować się informacje nt. dokonanych w danej organizacji zgłoszeń. Rejestr prowadzi podmiot prawny objęty ustawą, który jest również administratorem danych osobowych zgromadzonych w tym rejestrze.

  Podmiot prawny może zobowiązać do prowadzenia rejestru osobę lub jednostkę wyznaczoną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. W przypadku powierzenia przyjmowania zgłoszeń lub podejmowania działań następczych podmiotowi zewnętrznemu, istnieje także możliwość upoważnienia takiego podmiotu do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

 • Kiedy zgłoszenie będzie bezprawne?

  Od sygnalisty wymaga się działania w dobrej wierze. Sygnalista swoim zgłoszeniem uruchamia cały proces postępowania wyjaśniającego i podejmowania przez pracodawcę działań następczych.

  Od sygnalisty można i należy oczekiwać daleko idącej społecznej odpowiedzialności i świadomości skutków działań, które inicjuje. Jego decyzja powinna być wyważona, ponieważ może ona wywołać określone konsekwencje, a za swoje działanie naruszające przepisy może ponieść odpowiedzialność prawną.

„Ustawa o ochronie sygnalistów. Jak prawidłowo wdrożyć przepisy w firmie i jednostkach publicznych”

O Autorze

Karol-Kulig

Radca prawny, współtwórca i współwłaściciel marki SygnaApp.pl, od blisko 10 lat świadczący usługi prawne dla biznesu oraz sektora publicznego; ceniony szkoleniowiec, wykładowca KSB Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; egzaminator na aplikacji radcowskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie; autor dziesiątków artykułów naukowych i popularnonaukowych, konsultant czasopism prawniczych.

Polecane rozwiązania

Back To Top