Radca prawny, współtwórca i współwłaściciel marki SygnaApp.pl, od blisko 10 lat świadczący usługi prawne dla biznesu oraz sektora publicznego; ceniony szkoleniowiec, wykładowca KSB Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; egzaminator na aplikacji radcowskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie; autor dziesiątków artykułów naukowych i popularnonaukowych, konsultant czasopism prawniczych.


No Related Media found.
Back To Top