Prawo13 stycznia, 2023

Przewodzenie uczniom - Bolesław Niemierko

Nauczyciel kieruje uczniami na ich drodze do życiowych osiągnięć. Gra rolę podobną do przewodnika w turystyce i lidera przedsięwzięć społecznych. Dotyczy to wszystkich zajęć dydaktycznych i każdej z osób je prowadzących, ale istnieją też pedagodzy szczególnie usposobieni do tych działań. Typ przewodnika młodzieży będzie kolejny w naszej galerii postaci wyłaniających się w ewolucji zawodu nauczyciela.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/12

Kontynuując rozpoczęty w listopadowym numerze „Dyrektora Szkoły” artykułem Ewolucja zawodu nauczyciela cykl esejów, tym razem zastanówmy się, jak rozpoznać preferencje dla współdziałania z uczniami w rozwijaniu ich zainteresowań, umiejętności i wiadomości. Musimy wiedzieć, na czym te skłonności polegają i jak je chronić przed naporem informacji w przeładowanych programach kształcenia.

Lider to przewodnik pewnej grupy ludzi – w naszym przypadku uczniów tworzących oddział szkolny, zorganizowanych do określonego działania – których motywuje, inspiruje, dobiera do nowych zadań i zmiennych warunków działania, ocenia też przebieg wykonywanych czynności. Jest wyłaniany spontanicznie, niekoniecznie przez służbowe mianowanie, więc może się zdarzyć, że grupą dowodzi w rzeczywistości ktoś inny niż formalny zwierzchnik. Ktoś, kto lepiej zna ludzi i warunki ich życia niż odgórnie wyznaczona osoba. Może to dotyczyć wspólnoty dydaktycznej, zjednoczonej motywacją do uczenia się, ale także wspólnoty oporu, nastawionej przeciw celom kształcenia i regulaminowi szkoły (Niemierko, 2021, s. 210–211).


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top