Prawo13 stycznia, 2023

Pilnie potrzebna pomoc uczniom - Bogdan Bugdalski

Z początkiem września wprowadzono standard zatrudniania nauczycieli specjalistów. I choć według szacunków resortu edukacji wciąż brakuje około 3 tys. pedagogów, można powiedzieć, że dyrektorzy znów stanęli na wysokości zadania. Nie tylko z powodu nowych przepisów, ale też dlatego, że uczniom potrzebne jest coraz większe i bardziej profesjonalne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/12

Z roku na rok rośnie w Polsce liczba dzieci i młodzieży potrzebujących profesjonalnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Przyczyn jest wiele – ostatnio to m.in. pandemia i związane z nią ograniczenia oraz wojna za naszą wschodnią granicą.

Według Raportu z badania: Monitorowanie uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia (Knopik T., Wiejak K., Humenny G., Płatkowski B., Warszawa 2021) w roku szkolnym 2019/2020 przeciętnie w każdej szkole 4,7% uczniów stanowiły osoby posiadające orzeczenie, m.in. o potrzebie indywidualnego nauczania, kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Kolejne 13,5% było objęte pomocą z powodu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a bez tej opinii ze wsparcia korzystało średnio 12%. Oznacza to, że niemal co trzeci uczeń korzysta z jakiejś formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej (www.gov.pl/attachment/65de418a-8059-4df9-8959-73da6421f05e).

Zdaniem Ewy Tatarczak, psycholożki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, przewodniczącej Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”, pandemia koronawirusa oraz brak kontaktu z rówieśnikami odbiły się bardzo negatywnie na zdrowiu dzieci. Przerwały bowiem ich naturalny proces rozwojowy, jaki tworzy grupa rówieśnicza z punktu widzenia szukania własnych wartości, tożsamości, stabilności emocjonalnej, budowania i rozwijania kompetencji emocjonalnych oraz społecznych. – To zostało im brutalnie zabrane – przyznaje.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top